Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Master i global helse rager på topp

I søkertallene for studieåret 2021/2022 rager master i global helse på topp blant de internasjonale studieprogrammene ved UiB.

Professor Bente Moen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

I år hadde de hele 782 søkere til de 25 studieplassene.

– Jeg synes det er helt fantastisk. Et høyt søkertall gir økt sikkerhet for at vi får tak i de beste kandidatene, sier professor Bente Moen ved Senter for internasjonal helse, som er ansvarlig for masteren.

Tidligere var UiB med på noe som het «kvoteordningen». Den tok inn masterstudenter fra land primært utenfor Europa og USA, og ga dem et stipend som var finansiert over statsbudsjettet.

Da denne ordningen opphørte i 2017 var Moen og kollegaene spent på om de fortsatt kom til å motta søkere. De siste årenes søkertall viser at frykten var ubegrunnet:

– At vi får så høye søkertall i en tid preget av pandemi, viser at vi har bygget  opp et godt renomme, sier Moen.

De som tar masterstudiet i global helse, er selvfinansierte. Det betyr at de ikke mottar stipend fra Lånekassen. Noen av de mottar stipender fra hjemlandet sitt.

Masteren i global helse og dens rennommé er viktig for miljøet ved Senter for internasjonal helse på mange måter:

– Studentene i masterstudiet gjør feltarbeidet i sitt eget land. Dette innebærer at vi får økt kontakt med fagmiljø i andre land, sier Moen.