Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Innovasjon

Gir sommerstipend til innovative studentprosjekter

For første gang deler Det medisinske fakultet ut sommerstipend i innovasjon til studenter som vil utvikle et nytt prosjekt. – Vi ønsker å inspirere studentene til å lære mer om innovasjonsprosesser, sier prodekan for innovasjon ved fakultetet.

innovasjon student medisin
SOMMERSTIPEND: Fire studenter ved Det medisinske fakultet har fått tildelt stipend på opptil 50.000 kroner hver.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det medisinske fakultetet deler for første gang ut sommerstipender i innovasjon. Ordningen er bygd opp på tilsvarende måte som sommerstipendene i forskning, med inntil 50 000 kroner hver til maksimalt fire vinnere.

Kravet er at prosjektet må være et innovasjonsprosjekt for en bedrift som gir tydelig læringsutbytte for studentene, som utvikling av nye produkter og kommersielle løsninger. Allerede i pilotrunden var det flere sterke søknader og konkurranse om de fire stipendene, noe dekan Per Bakke er godt fornøyd med. Ordningen forventes videreført til neste år med søknadsfrist tidlig mai. 

Årets vinnerprosjekter inkluderer bl.a. prototyping av nye digitale verktøy for dermatologer og persontilpassing av robotteknologi for demente. Mottagerne av innovasjons-stipendene 2021 er Ingvild Eek, Henrik Birkeli, Gaël Beltrémieux og Aleksandra Urbanska.

– Gir praktisk erfaring

Leder Morten Haukaas i den nystartede studentforeningen for helseinnovasjon, GRO, sier dette er gode nyheter.

– Vi i GRO synes det er helt utrolig at man har klart å få til en intership-ordning på såpass kort tid. Ordningen vil gi studenter praktisk erfaring i en bedrift og kunnskapsgrunnlag som tilrettelegger for innovasjon og vekst. Det vil også være en motivasjon for oss studenter til å tørre å utforske nye muligheter og ikke bare følge strømmen, sier Haukaas.

Han legger til at det er en trygghet for studenter som ønsker å utforske nye muligheter å ha støtte fra fakultetet og UiB. 

– GRO er en nyoppstartet studentforening som ønsker å arbeide akkurat med ting som dette for å tilrettelegge for innovasjon og entreprenørskap innenfor helse hos studenter i Bergen. Vi er klare til å bistå med det som måtte være, og oppfordrer studentene sterkt til å ta kontakt med oss hvis de lurer på noe. 

Morten Haukaas
Foto/ill.:
Privat

Fornøyd med interessen 

Prodekan for innovasjon ved fakultetet, Helge Ræder, sier sommerstipendende for internships i innovasjon er ment til å inspirere studentene til å oppsøke bedrifter og startups for å bruke sommerferien til å lære mer om innovasjonsprosesser. 

– Vi er glade for den utviste interessen blant studentene, særlig i lys av at denne nyopprettede stipendordningen ble annonsert etter påske. Vi håper å kunne videreføre ordningen med en utlysning for 2022 i januar 2022. I tillegg håper vi studenter med interesse for Entrepenørskap og innovasjon finner seg vel til rette i det nye Innovasjonssenteret som åpner i november 2021. 

For studenter som er interessert i innovasjon har fakultetet også et elektivt kurs i Entrepenørskap og Innovasjon, ELMED223.