Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Innovasjon

Vil eksportere Bergenske helseløsninger til resten av verden

Torlef Markussen Lunde er daglig leder av den nye helseinkubatoren ved Det medisinske fakultet, som nettopp fikk navnet «Eitri». Han mener inkubatoren kan gi inntekter til både regionen og landet.

Torleif Lunde foran inkubatorbygget i mars 2021
Torleif Markussen Lunde foran inkubatorbygget i mars 2021.
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Eitri var navnet på ham som ifølge norrøn mytologi lagde Thor sin hammer. Nå deler inkubasjonsbygget som er i ferd med å trone over lab-bygget på campus Haukeland navn med den oppfinnsomme håndverkeren. Første spadetak på bygget ble tatt i mai i fjor, og det er planlagt innflytningsklart i desember i år.

– Vi er i full gang med å fylle inkubatoren med ambisiøse innovatører, studenter, industri og investorer fra Bergensregion. De som flytter inn nå vil være pionerer for å sette Bergen på kartet som en slagkraftig hub for helseinnovasjoner, forteller nylig ansatte Torleif Markussen Lunde.

Han forteller videre at inkubatoren, i tillegg til å legge til rette for samarbeid og samhandling mellom industri, forskere, helsepersonell og VIS - Vestlandets innovasjonsselskap, skal inneholde et laboratoriekollektiv som kan leies over kortere eller lengre tid til en rimelig penge.

Her skal forskere og helsepersonell som mener de har en ide som kan omsettes i nye produkter eller tjenester, få mulighet til å ta skissene på tegnebrettet ut i den virkelige verden

Helseindustri er «den nye oljen»

Lunde har erfaring fra StormGeo, som nylig ble solgt til et stort internasjonalt selskap for 3.6 milliarder. Han har selv dermed opplevd hvordan innovasjon og tiltakslyst kan resultere i en millionbedrift og mange nye arbeidsplasser. Det er dette Lunde også kan vokse ut av helseinkubatoren, på sikt.

– Alt tyder på at vi ikke kan belage oss på å leve av petroleumsvirksomhet for alltid, og økt levealder på befolkningen gjør at verden «skriker» etter nye løsninger og medisiner. Vi har noen av de mest ledende forskningsmiljøene innen medisin i sine felt her i Bergen, og vi vil bistå med å omsette noe av det som kommer ut av forskningen i løsninger som også kan omsettes i arbeidsplasser her hjemme, sier Lunde.

Norsk helsevesen omsetter for 148 milliarder i året, mens eksporten fra Bergen i dag er forsvinnende liten, sier Lunde, og legger til:

– Inkubatoren skal bidra til å øke eksporten av helse, medisinske løsninger, biomedisin og teknologi fra Bergen. Den vil gjøre det lettere å investere i løsninger fra Bergen og øke eksporten. Helse Bergen og UiB har sterk tro på at inkubatoren vil styrke Vestlandets kapasitet til å levere medisinske løsninger til flest mulig, sier den daglige lederen.  

Han viser også til at en ny rapport, produsert av blant andre Innovasjon Norge, viser at det er et stort potensiale i eksport av helseindustri, om rammebetingelsene er til stede.

Erfaringer fra MATNAT og samarbeid med Alrek er en styrke

Siden han har erfaring fra det marine og geofysiske miljøet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, har han også innsyn i hva de har fått til innenfor teknologiutvikling og innovasjon innenfor sine fagfelt.  Det mener han kan være en styrke for helseinkubatoren:

– Det er ingen tvil om at de beste innovasjonene kommer når man setter sammen to løsninger som allerede eksisterer, gjerne fra ulike fagfelt, og bruker dem til å løse et problem på en mer effektiv måte. Fremtidens helsevesen vil trekke på kompetanse fra mange ulike fagretninger, forteller Lunde.

I tillegg til dette har man det tverrfaglige forskningsmiljøet ved Alrek helseklynge. Lunde mener at Alrek kan være en støtte for Eitri, og vice versa:

– Ved Alrek helsekynge bygges det nå opp et tverrfaglig samarbeid som har fokus på bedre utvikling av særlig tjenesteinnovasjon innenfor primærhelsesektoren. Noen av de ideene som kommer fram i dette samarbeidet vil kunne bli realisert ved hjelp av Eitri. Dessuten så er den tverrfaglige tenke- og arbeidsmåten noe som Eitri igjen kan dra nytte av, sier han.

Øker sjansen for å lykkes

Gjengen bak inkubatoren har sett til utlandet for å se hvilke erfaringer de har med lignende løsninger i utlandet. Det de har observert, blant annet gjennom forskning, er at sjansen for å lykkes med innovasjon øker betraktelig innenfor et bygg som dette:

– Utenfor et innovasjonsmiljø antar man at om lag 80 prosent ikke klarer å realisere en ide, mens innenfor et slikt miljø så er det i de beste inkubatorene 90 prosent sjanse for å lykkes, sier Lunde.

Helseinkubasjon er relativt nytt i Norge, og Bergen. Oslo og Stavanger har allerede stor suksess med Aleap, Oslo Cancer Cluster, og Norwegian Smart Care Cluster. Den nye daglige lederen mener at mye ligger til rette ved UiB for å skape god innovasjon nå, med egne handlingsplaner for innovasjon og etableringen av UiB idé. Nylig fikk fakultetet tre av fire tildelinger fra UiB idé

Lunde understreker at det viktigste siktemålet for Eitri, i tillegg til å skape ny næring og nye arbeidsplasser, er å møte noen av de utfordringene innenfor helsesektoren som ligger fremfor oss.

– Bedre helse og helsetjenester for alle er målet, sier han.

Eitri logo
Foto/ill.:
UiB
 Eitri sin logo