Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Tre SFF-finalister fra Det medisinske fakultet

Forskningsrådet har nå behandlet 161 søknader til Senter for fremragende forskning (SFF). Fra Det medisinske fakultet har tre prosjekt gått videre til siste runde av utlysningen.

innovasjon medisin
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Finansieringen legger til rette for at fagmiljøene på sentrene skal levere langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå i opptil 10 år. 

I mars ble det offentliggjort hvilke 25 fagmiljøer ved UiB som ønsket å bli Senter for fremragende forskning. 

Nå har Forskningsrådet behandlet de totalt 161 søknadene og bestemt hvilke 36 som er invitert til siste runde av utlysningen. 

Fra Det medisinske fakultet har følgende tre fagmiljøer gått videre: 


Berømmer universitetet

Pål Njølstad ved Center for Diabetes Mechanisms sier at dette er kjempegode nyheter. 

– Det er mange gode forskningsmiljø i Norge så det er en stor anerkjennelse å få komme til finalerunden. Jeg må berømme universitet, fakultet og institutt for uvurderlig hjelp og støtte på veien. Vi gleder oss til en inspirerende prosess frem mot fristen 15. september, sier Njølstad.

Senteret har som mål å finne ut hvorfor noen får diabetes, hvordan sykdommen utvikler seg og hvordan finne nye prinsipper for behandling. 

– Vi håper og tror at vår forskning vil føre til et bedre liv for de med diabetes. 

Samler stordata 

Tone Bjerge ved Senter for translasjonell epidemiologi sier senteret har som mål å skape en kunnskapsplattform som integrerer stordata fra registre og eksperimentelle studier. 

– Vi skal samordne og videreutvikle nye metoder fra ulike fagfelt som epidemiologi, kausal inferens, bioinformatikk, kunstig intelligens og biomedisin, forteller Bjerge.

Dette skal brukes til å generere hypoteser om sykdomsårsaker med utgangspunkt i ekspermentelle data. Målet er å spre kunnskap og lage nye strategier for forebygging og behandling av ikke-smittsomme sykdommer. I SFF-søknaden har senteret fokusert på sykdommer i sentralnervesystemet og kreft, blant annet. 

Samarbeid på tvers

Ole Frithjof Norheim ved BCEPS sier de er veldig fornøyde med å ha gått til finalen. 

– I dette senteret skal vi jobbe med etikk og prioritering innen helse, noe Covid-pandemien har vist oss er helt nødvendig, ikke bare i Norge men i hele verden. Vi ser fram til å jobbe videre med søknaden, sammen med resten av gruppen, sier Norheim. 

Han skryter av teamet, som består av både erfarne og unge lovende forskere. I tillegg samarbeider de med internasjonale toppforskere. 

– Nå gleder vi oss derfor til å finpusse søknaden fremover, slik at den kan nå helt til topps, sier han.

Finalistene inviteres nå til å sende inn en videreutviklet søknad til trinn to innen 15. september. 

Les mer om prosjektene som har gått videre her: 

Syv SFF-finalister fra UiB