Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Samarbeidet om å lage informasjonsfilmer om smerter i ansikt og kjeve

Fredag den 11. juni ble det avholdt en avslutningsseremoni for et toårig samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for kunst, musikk og design og Det medisinske fakultet med presentasjon av "Informasjonsfilmer om ansiktssmerter for pasienter og pårørende".

Bilde av deltagere i prosjektet
Prosjektrepresentantene: Bakerst fra venstre: Veileder (IKO) professor Trond Inge Berge, prosjektleder (IKO) Saliha Süslü, hovedveileder (IKO) professor Annika Rosén, KMD-student Mia Ellisiv Almaas Ewings og hovedveileder (KMD), førsteamanuensis Gustav Kvaal. Foran fra høyre: Veileder (KMD) førsteamanuensis Torkell Bernsen og brukerrepresentant Karen Margrethe Ingebrigtsen. Professor Anders Johansson og KMD-studenten Silje Fugleberg kunne ikke delta.
Foto/ill.:
Karina Birkelund Johansen. Fakultet for kunst, musikk og design.

Hovedinnhold

Forskningsteamet for Smerter i ansikt og kjeve ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), Det medisinske fakultet og Institutt for design, Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) startet et tverrfaglig samarbeid høsten 2019. Fredag den 11. juni ble det avholdt en avslutningsseremoni og representantene fra samarbeidsprosjektet presentert "Informasjonsfilmer om ansiktssmerter for pasienter og pårørende2. Avslutningsseremonien ble markert med utdeling av diplom til produsenter av utvalgte informasjonsfilmene.

– Bidra til faglig ressurs- og kompetanseutveksling mellom fakultetene

Ideen om et tverrfaglig samarbeidsprosjekt ble utviklet av den tidligere TVEPS-deltager (Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring) og odontologistudent Saliha Süslü og leder for forskningsteam for Smerter i ansikt og kjeve av  professor Annika Rosén.

– Et av formålet med dette prosjektet var å etablere et tverrfaglig samarbeidsforum for å bidra til faglig ressurs- og kompetanseutveksling mellom fakultetene og studentene, sier prosjektleder Saliha Süslü.

Produksjon og utvikling av filmene ble gjennomført av BAV1- studenter ved Visuell kommunikasjon ved Institutt for design, KMD. Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) ble tatt inn som "case" i kurset "Tidsbaserte utrykk" hvor studentene får introduksjon og opplæring i filmutvikling og animasjon. Kurset startet med en forelesning om ansiktssmerter og TMD som ble avholdt av Rosén. Kursdeltagerne fikk videre informasjon om det faglige innholdet i filmene. I løpet av kurset ble det produsert i alt seksten. informasjonsfilmer.

Disse filmene ble evaluert av professor Rosén, professor Trond Inge Berge, professor Anders Johansson, spesialistsykepleier Christin Thompson og brukerrepresentant Karen Margrethe Ingebrigtsen, som også jobber sammen på Nasjonal Behandlingstjeneste for uavklarte smerter i ansikt og kjever ved Haukelands Universitetssykehus. Det er to av informasjonsfilmene som har tilfredsstilt alle faglige kriterier og ble valgt ut for publisering.

bilde av prosjektgruppen i ring, de prater sammen
Foto/ill.:
Karina Birkelund Johansen. Fakultet for kunst, musikk og design.

– Et veldig godt samarbeid

– Dette har vært et kjempespennende prosjekt. Å kunne formidle et budskap til pasienten på en annen måte enn det jeg normalt gjør, syns jeg er en stor ressurs. Personen som er berørt er ikke alltid mottagelig til informasjonen som vi gir på sykehuset, og da kan dette være et fint verktøy, sier hovedveileder Rosén.

– Gjennom filmene som besto av en miks av humor, poesi og alvor synes jeg studentene på en god måte greide å belyse de ulike sidene av hva denne pasientgruppen står overfor i hverdagen. Jeg ser det som både viktig og inspirerende når vi finner møtepunkter og samarbeid på tvers av fagfeltene. Spesielt motiverende har dette prosjektet vært da vi sammen, og med studentene kunne bidra til å sette søkelyset på en lidelse og pasientgruppe som nok er og har vært ukjent for de fleste» sier hovedveileder for BAV1- studentene førsteamanuensis Gustav Kvaal.

Brukerrepresentant Karen Margrethe Ingebrigtsen sier:

– Jeg tror filmene kan ha stor nytteverdi for mange. Min reise fra da jeg ble syk frem til der jeg er i dag, ble godt illustrert i begge filmene. Jeg kjente meg så godt igjen at en skulle tro det var mitt liv som ble presentert. At dere har brukt så mye tid og krefter på dette prosjektet og min pasientgruppe, gjør meg takknemlig. Arbeidet dere legger i dette synliggjør at dere tar oss på alvor, og ser oss! Det igjen resulterer i at vi som pasienter ser deres medmenneskelighet. Etter min mening er dette veldig viktig for et godt samarbeid!  

Informasjonsfilmene finnes tilgjengelig på siden for forskningsgruppen for Smerter i ansikt og kjeve