Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

UiB deltar i internasjonalt samarbeid for raskere utvikling av nye vaksiner

Gjennom det internasjonale vaksineprosjektet «Inno4Vac» skal Universitetet i Bergen bidra til forskning og innovasjon for å muliggjøre raskere utvikling og produksjon av nye vaksiner.

Vaksine
Foto/ill.:
Unsplash.com

Hovedinnhold

«Inno4Vac» er et offentlig-privat prosjekt som blir koordinert av det europeiske vaksinesamarbeidet European Vaccine Initiative (EVI). Samarbeidet involverer mer enn 41 partnere fra 11 europeiske land. 

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle bedre verktøy for å fremskynde utvikling og produksjon av nye vaksiner.

Det er professor Rebecca Jane Cox ved Influensasenteret som er UiBs representant i samarbeidet. Av andre institusjoner i Norge deltar også Universitetet i Oslo.

– For å utvikle vaksiner raskere, trenger vi å forstå immunforsvaret bedre, og ha gode humane modeller for å produsere vaksiner på en smidigere måte, sier Cox. 

En sentral del av prosjektet går ut på å ta i bruk kunstig intelligens og 3D-modeller for å forstå mer av hvordan smitte oppstår, og hvordan nye vaksiner kan produseres mer effektivt. 

Cox er i hovedsak involvert i influensa-delen av prosjektet, der frivillige vil delta i forskningen for å kunne gi flere svar på hvordan immunforsvaret responderer på vaksiner.

– Vi har hatt influensavaksiner i 60-70 år, men målet er å utvikle bedre vaksiner som gir en bredere beskyttelse, sier UiB-professoren. 

Å utvikle en ny vaksine er vanligvis en lang og kostbar prosess, og i gjennomsnitt tar det ca. 10 år før vaksinen er klar på markedet. Å utnytte fremskritt innen teknologi og datavitenskap vil derfor være avgjørende for å legge til rette for raskere vaksineutvikling, slik vaksinene mot Covid-19 var et eksempel på.

Prosjektet starter opp 1. september og skal pågå fram til 28. februar 2027.  

Klikk her for å lese engelsk pressemelding fra EVI.