Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Søk om å bli merittert underviser!

– Undervisning og forskning er fakultetets viktigste samfunnsoppdrag, sier visedekan Marit Øilo. Fakultetet lyser for andre gang ut en meritteringsordning for fremragende undervisere. Søknadsfrist 1. november.

Visedekan for utdanning, Marit Øilo
Visedekan for utdanning, Marit Øilo.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Hovedinnhold

– Vi er helt avhengig av at folk tar begge disse oppdragene på alvor. Meritteringsordningen anerkjenner de som gjør en ekstra stor innsats for å forbedre og opprettholde kvalitet i undervisning og utdanning, slår påtroppende visedekan for undervisning, Marit Øilo, fast.

Fakultetsstyret vedtok i fjor å opprette en meritteringsordning for fremragende undervisere ved fakultetet, og dette er andre gang den blir utlyst. Ordningen er et ledd i fakultetets og UiBs kontinuerlige arbeid for økt studiekvalitet.

Statusen tildeles vitenskapelige ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet, og tildeles etter søknad.

Hvem kan søke?

  • Vitenskapelig ansatte i alle stillingskategorier med undervisningsforpliktelse gis anledning til å søke, med unntak av stipendiater, post.doc og spesialistkandidater. Det er kun enkeltpersoner som kan søke om merittert status.
  • Man må ha vært ansatt i en undervisningsstilling i minst fem år samt kunne dokumentere pedagogisk basiskompetanse for å bli vurdert.

Hva innebærer merittert status?

  • Meritterte undervisere gis en permanent lønnsøkning på 50.000 kr. i året (beregnet med utgangspunkt i 100 % stilling).
  • Status som merittert underviser tildeles permanent, det vil si både når det gjelder status som merittert underviser, lønnsøkning og medlemskap i det pedagogiske akademiet som de meritterte underviserne vil utgjøre.

Søknadsfrist: 1. november 2021 (utvidet fra 1. oktober 2. september, se vedlagte brev).

Workshops i pedagogiske mapper høsten 2021

Enhet for læring tilbyr workshops i å lage pedagogiske mapper 9. september og 23. november. Workshopen er aktuell for deg som har behov for å dokumentere din utdanningsfaglige kompetanse til en søknad om merittert underviser. Les mer her: Workshops i pedagogiske mapper høsten 2021 | Enhet for læring | UiB eller kontakt Monika Kvernenes.

Les mer om krav til søknad, samt søknadsprosess i vedlegget til saken. Spørsmål om ordningen kan rettes til utdanning@med.uib.no.