Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Seks nye meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet

Seks personer ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin kan nå smykke seg med tittelen «merittert underviser».

Samlebilde av alle vinnerne
Fra øverst til venstre: Edvin Schei, Bente Moen, Lone Holst, Thomas Mildestvedt, Silje Mæland og Inger Lise Teig.
Foto/ill.:
Sander Fimland, Eivind Senneset, Jørgen Barth, Per Olav Sølvberg, Torill Sommerfelt Ervik, Solfrid Torvund Langeland

Hovedinnhold

Disse er Lone Holst, Thomas Mildestvedt, Bente Moen, Silje Mæland, Edvin Schei, samt Inger Lise Teig. Alle ansatt ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS):

– Dette er seks individer som har gjort en fantastisk innsats hver og en, samtidig som de jobber på et  institutt der vi har kultur for kontinuerlig utvikling og engasjement for utdanning. Jeg tenker at det må en slik kultur til for å få frem en kohort av stjerner som dette, sier professor og instituttleder Guri Rørtveit ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, til Khrono.

Også dekan Per Bakke ved fakultetet gleder seg over utnevnelsen: 

– Det er veldig kjekt at hele seks personer er funnet verdig til denne meritteringen. Dette er en annerkjennelse først og fremst til disse seks, men også til det arbeidet som gjøres for styrke undervisningen både på IGS, og på hele fakultetet. Samtidig er det en inspirasjon til andre undervisere. Det er grunn til å gratulere!

Fakultetet har nå utlyst meritteringsordningen for andre gang. Søknadsfrist: 1. november. 

Hva tenker de selv om det få prisen, om undervisning og sitt eget undervisningsarbeid? 

Inger Lise Teig: 

– Dette kjennes ærefullt og litt overveldende ut for meg. Men det kjennes også viktig, fordi undervisning er viktig. Og fantastisk.

– Det som er så utrolig fint med å undervise er å se hva en kan få til av dypt engasjement hos studenter i et felt som en selv er så opptatt av og så nedsunket i. Å se entusiasmen og nysgjerrigheten hos studentene, se at de får nye eller andre måter å tenke på verden og seg selv i den og at det gir dem en retning som betyr noe, det er givende for en underviser. Studentene lar seg utfordre til tross for all den kunnskapen og erfaringen de har, de tar imot ny kunnskap og de lar seg engasjere, men de stiller også spørsmål og forventer grundige, gode og reflekterte svar. Det kan være krevende, men det er også det som gjør undervisning så spennende: En kan heller aldri selv slutte å være nysgjerrig.  

Thomas Mildestvedt: 

– Det er veldig hyggelig at mange år med fokus på undervisningskvalitet anerkjennes av arbeidsgiver. Det gir fortsatt motivasjon og bidrar til å øke status og interesse fra kollegaer til å investere i å bli en bedre underviser.

– Min inngang har vært med å være mye sammen med gode forbilder. Jeg har lært av gode veiledere og kollegaer. Fått lov å delta på mye fagutviklingsarbeid, først som student og senere mer som lærer. "If you want to learn it - teach it". Studentaktiviserende undervisning har alltid vært det som har vært gøyest og drive med. Jeg tror det er viktig at både lærer og studenter har det kjekt.

– Det jeg synes er spennende med undervisning er at forskning leses ofte av få og nytten kan noen ganger være vanskelig å måle. Det gir energi å få være sammen med unge mennesker som ønsker å lære og setter pris på det du formidler. Undervisning er samtidig ferskvare, du må være tilstede og fokusert for at det skal bli bra. Kalender er ikke vår beste venn og undervisning setter klare begrensninger for hva du kan få til og når du må være på bestemte arenaer.

Silje Mæland:

–  Å få denne tittelen er større en 10 publikasjoner for meg. Det gjør meg stolt fordi jeg har jobbet hardt for det. Takknemlig fordi jeg møtt så mange dyktige kolleger og inspirerende studenter i arbeidet som leder frem til dette og for at UiB har anerkjent at jeg har strukket meg lenger.

– Jeg har tatt med meg prinsipper fra kunnskapsbasert praksis og gjort kunnskapsbasert undervisning. Studenter fortjener at jeg tar deres læring på alvor og det har motivert meg til å gjøre mitt beste og forske på egen undervisningspraksis. I tillegg har jeg lært og diskutert mye undervisning med fantastiske kolleger i inn- og utland.

– Det som er aller mest spennende med å undervise er å møte unge, nysgjerrige, dyktige og "uferdige" studenter og få være med å påvirke deres vei til å bli morgendagens fagfolk, forskere og kunnskapsformidlere. Jeg motiveres hver dag av at jeg kan bety noe for en av studentene mine. Det mest utfordrende er at jeg er alltid på vei. Å være merittert underviser er for meg å hele tiden utvikle meg og undervisningen til det beste for studentene. Fordi de fortjener det!

Lone Holst: 

– Det var selvfølgelig helt fantastisk å bli få denne statusen. Det betyr veldig mye at fakultetet setter pris på undervisning på linje med forskning. Vi er her for studentene – uten dem var det intet universitet.

– Jeg har arbeidet med undervisningen i samfunnsfarmasi på mange måter siden 2004, men en viktig inspirasjon var TALIDA-kurset: Teaching and Learning in the Digital Age – Rethink learning through teaching and assessment (uib.no) Under "Our best practices" finner du "A letter from the pharmacy" hvor jeg forteller hva jeg ønsket å endre i emnet og hvorfor. Endringene er gjennomført og evaluert og ideene videreføres. Nå jobber vi i samfunnsfarmasigruppen med DIKU-prosjektet FREMFARM der vi vil "utdanne farmasøyter klare til å møte morgendagens utfordringer", men det er en annen sak.

– Det er spennende og utfordrende å undervise og jeg ønsker å bli bedre til det for å kunne gjøre det spennende for studentene å lære og for å inspirere dem til å bli gode farmasøyter som ser hva profesjonen deres har å bidra med i helsevesenet og samfunnet.

Edvin Schei: 

– Som underviser fryder jeg meg når jeg merker at studenter og unge leger gjennom undervisning og veiledet praksis forstår hva slags jobb de skal gjøre, føler seg trygge, og møter pasienter med en lyttende og undrende innstilling, slik at de finner ut av ting og er til ekte hjelp. Utfordrende er stereotypier om at å være flink lege er å huske fakta og prosedyrer, noe som er nødvendig men ikke tilstrekkelig. Suksess er å finne frem til eksempler, øvelser og utfordringer som er gøye og dermed motiverende, gir "aha"-opplevelser som er dannende, og hjelper dem til å bli mer kreative og kloke som menneskehjelpere. Avgjørende for meg er en utdanningskultur ved universitetet, slik at jeg får inspirasjon, ny kunnskap, og anerkjennelse, slik vi får nå.

Ved publiseringstidspunkt hadde ikke journalisten fått svar fra Bente Moen. Saken oppdateres når det foreligger.