Hjem
Det medisinske fakultet
Pandeldebatt

Likestilling i akademia: betydning for undervisning og forskning på kvinners helse

I anledning Universitet i Bergens 75 års jubileum inviterer vi til paneldebatt på Kvinnehuset i Bergen.

Kvinnelig foreleser
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kveldens tema er likestilling ved universitetet. Selv om flertallet av studenter er kvinner, er likevel bare 30 prosent av professorene kvinner. Hva har dette å si for forskning på kvinner, og ikke minst, hva undervises det egentlig om kvinnehelse i profesjonsstudiene?

Debattmøtet vil starte med 3 korte innlegg etterfulgt av paneldebatt og spørsmål fra publikum.

Velkommen!

Møteledere: Helga Midtbø, seniorforsker ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, UiB og

Helén Botnevik, leder av Bergen Sanitetsforening

Panel og innledere

Rektor Margareth Hagen, Universitetet i Bergen: Likestilling i akademia – et bergensk og internasjonalt perspektiv gjennom 75 år - 15 min

Professor Nina Øyen, leder av Rådet for Hjertefondet, UiB: Forskning på kvinners hjertehelse – hvorfor et dedikert senter? – 15 min

Professor Eva Gerdts, leder Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, UiB: Kjønnsforskjeller i helse – hvordan forbedre undervisning gjennom å fremme kjønnsperspektivet - 15 min