Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Falch prisvinnere 2021

Lars T. Fadnes og Rolf Reed stikker av med årets Falchpriser. Få med deg utdelingen den 20. oktober under Fakultetets dag!

Lars Fadmes og Rolf Reed
Foto/ill.:
Jørgen Barth / Reidar Lothe

Hovedinnhold

– Jeg er glad og beæret for å få denne prisen og oppfatter det som en påskjønnelse for innsatsen i de oppgaver og roller jeg har hatt ved fakultetet, sier professor ved Institutt for biomedisin, Rolf Reed.

Han har æren av å motta Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs Prisbelønning for fremragende lederskap innen medisinsk forskning for året 2021. 

Prisen deles ut årlig og innebærer en personlig tildeling på kroner 150 000 norske kroner. Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs juniorpris for yngre forskere mottar professor i allmennmedisin, Lars T. Fadnes, ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Også juniorprisen deles ut årlig. Den er i form av 50 000 norske kroner i driftsmidler og gis til spesielt dyktige forskere yngre enn 40 år:

– Det er en ære å få denne prisen, og samtidig kjekt å se at forskningen legges merke til og vurderes å ha betydning, sier Fadnes. 

Overvær overrekkelsen av prisene på Fakultetetets dag den 20. oktober. Her deles det også ut flere andre priser, som du kan lese mer om her: Prisvinnere Fakultetets dag 2021.

Her gjengis utdrag fra begrunnelsene for nominasjonen av prisvinnerne: 

Lars T. Fadnes

Som leder av forskningsgruppen Bergen Addiction Research har han ledet an i flere store prosjekter. Det ene av disse er INTRO-HCV prosjektet som har fått ekstern finansiering fra Forskningsrådet og Helse Vest på over 25 millioner kroner. Bergen Addiction Research er knyttet opp mot Helse Bergen og har nå tilknyttet 8 stipendiater, flere seniorforskere og 8 forskningssykepleiere. Prosjektet INTRO-HCV har også fått mye anerkjennelse for prosjektimplementering, brukermedvirkningen og funnene som er gjort. Prosjektet har blitt dekket i flere avisreportasjer. Prosjektet gjennomfører den største undersøkelsen inn mot fagfeltet som gjøres internasjonalt og får betydelig oppmerksomhet. Fadnes og prosjektet har nylig blitt tildelt Kunnskapskommunens Forsknings- og innovasjonspris 2020.

Lars Thore Fadnes har også vært med å bygge opp det regionale LAR helseregister og biobank og koordinerer også prosjektet ATLAS4LAR som har fått ekstern finansiering på ca. 19 millioner kroner. I tillegg til å lede forskningsgruppen Bergen Addiction Research, leder han også gruppen HEMIX (Forskingsgruppe for helsefremming og migrasjonshelse) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin med fire faste ansatte og syv stipendiater.

(...)

Med tanke på priser og kåringer, var han både i 2016 og i 2017, blant forskerne som publiserte artikler på topp 100 listen til Altmetrics over de 100 mest leste og diskuterte blant mer enn 2 millioner forskningsartikler i 2016 og 2017 (se https://www.altmetric.com/top100/2017/#list) der disse ble referert i rundt 500 nyhetshistorier i blant annet The Guardian, The New York Times, The Telegraph, The Independent, Time, Mirror, New Scientist, Indian Express, CBS Philadelphia News, Aftenposten, Bergens Tidende etc). Tilsvarende i 2016, hadde vi en av de 1 % mest diskuterte artiklene med rundt 70 nyhetsoppslag, i bl.a. Huffington Post, NRK, Daily News and Analysis India, Reuters, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende etc. Han har også de siste årene blitt intervjuet på fjernsyn i TV2-nyhetene og blitt intervjuet en rekke ganger i ulike aviser (Aftenposten, Bergens Tidende, NRK.no, Dagbladet, Vi over 60, BA etc), og har skrevet en rekke kronikker i mange av de samme avisene og deltatt i debatter og vært innleder til mange arrangementer.

Rolf Reed

Reed er utdannet som cand.med. ved UiB i 1979, tok den medisinske doktorgraden i 1982 og ble professor i fysiologi ved Det medisinske fakultet i 1992. 

Oppsummert kan det pekes på: 

  • Internasjonal anerkjent forskning omkring kroppens væskebalanse som også har fått betydning for pasienter (prisbelønninger, æresdoktorat og gjesteprofessorat) og med dette oppbygging av et internasjonalt forskningsmiljø ved UiB.
  • Sentrale lederverv ved UiB (instituttleder, prodekanus, dekanus) og deltagelse i og leder av en ang rekke komiteer og utvalg ved UiB
  • Arbeidet med Bygg for biologiske basalfag gjennom nesten 10 år og med dette samling av forskningsinfrastrukturen ved Det medisinske fakultet
  • Institusjonsbygging ved Det medisinske fakultet ved bla å utvikle dette til å bli et helsefakultet ved å starte flere nye utdanninger innen helsefagene samt ved etablering av stort nytt felles Bygg for biologiske basalfag. Reed ledet brukergruppen gjennom nesten 10 år under planleggingen og byggeprosessen og var deretter instituttleder ved Institutt for Biomedisin gjennom 12 år. 
  • Nasjonal innsats med deltagelse i forskjellige verv i Norges forskningsråd gjennom vel 25 år. Dessuten som ekspedisjonssjef ved Forskningsavdelingen i Kunnskapsdepartementet. I tillegg til dette en rekke viktige nasjonale faglige og fagpolitiske verv. 
  • Internasjonale faglige og fagpolitiske verv, bl.a. i Norden og i og mot EU-systemet