Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Rettferdige helseprioriteringer - er det mulig?

Pandemi, universell helsehjelp og dyre intervensjoner. Den internasjonale prioriteringskonferansen arrangeres for 13. gang i Bergen 28-30. april 2022

Flyer konferanse
Foto/ill.:
Ingrid Miljeteig og Marion Solheim

Hovedinnhold

Vi vet det er mange som har gjort seg mange erfaringer med vanskelige prioriteringer både før og under pandemien. Noen har skrevet og publisert om det, andre har kjent det på kroppen og/eller diskutert problemstillinger i faglige fora.

Priorities2022 konferansen har som mål å samle både de som er i klinikken og ser konsekvenser av prioriteringer, de som tar beslutningene og de som frembringer ny kunnskap. Det er derfor viktig å få fram for oss som arrangerer at konferansen blir mye rikere hvis vi også får med deltakere som kan formidle sine erfaringer fra sitt forskningsmiljø eller fra klinikken til andre forskere og helsebyråkrater. Frist for innsending er 15. januar 2022 og vi er tilgjengelig for en prat hvis en er usikker på om temaet egner seg eller har spørsmål om konferansen.

Vi vet det er mange som har publisert mye under pandemien, men ikke fått presentert det på konferanser. Dette er en god sjanse – så sjekk ut om ikke ditt arbeid eller dine erfaringer kan passe under et av disse temaene: https://www.isph2020addis.org/abstract-themes

Konferansen arrangeres hvert annet år, og dette er 13. gangen den arrangeres. Tema er prioritering og kriser (mest fokus vil være på Covid-19), universelle helsetjenester og høy-kostnads intervensjoner.

Som dere kan se i programmet kommer det blant annet til å være et eget panel om hvordan det er å være helsearbeidere som ikke kan gi de helsetjenestene til pasientene en mener de trenger, fordi det ikke er nok ressurser. Det vil være andre paneldiskusjoner om forhandlinger om dyre medisiner, metoder for å vurdere effekt av tjenester, rettferdighetshensyn og selvsagt masse om prioriteringer under pandemien. Vi er sikker på at det er mange ved Det medisinske fakultet som har noe å bidra med og som bør sende inn. Hvis det er mulig vil både ministre, internasjonalt kjente prioriteringsforskere og klinikere delta fysisk på konferansen. I tillegg blir det en stor digital del, og å delta på den digitale konferansen er helt gratis.