Hjem
Det medisinske fakultet
PhD

NorDoc ph.d.-konferanse og sommerskole i Bergen 2022

Bli med på NorDoc ph.d.- konferansen «Bærekraftig i helse» 17.-18. juni 2022!

NorDoc PhD Conference 2022 flyer
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

NorDoc konferansen er et årlig arrangement som samler ph.d.-kandidater fra nordiske land for to dager med vitenskapelig presentasjoner og debatt fra ledende forskere der målet er å øke bevisstheten om ansvarlig forskning og innovasjon som strategi for å oppnå bærekraft i helse- og medisinsk vitenskap. I tillegg vil studentene få nettverksmuligheter, workshops om karriereutvikling og overførbar ferdigheter.  I 2022 inviterer vi dere til å delta på konferansen i Bergen. Ph.d.-kandidater er invitert til å sende inn abstrakt av egen forskning for poster presentasjoner.

Intervju med viserektor for forskning og internasjonale relasjoner, professor Benedicte Carlsen

Bærekraftig helse

Klimakrisen har ført til globale samfunnsutfordringer som påvirker blant annet helsen. Hvordan kan helsevesenet og medisinsk forskning være med på å redusere overdreven bruk av ressurser, fremmer høykvalitet medisinsk forskning av nytteverdi, og fremme tverrfaglig samarbeid? Programmet fokuserer også på etisk og ansvarlig forskning (RRI) innen personlig medisin, epidemiologi, klinisk og sosial medisin. Men hva trengs for medisinsk forskning å være bærekraftige, og hvilke bevis finnes det for at bærekraftstrategier faktisk fungerer?

Helseforskningsinstitusjoner, gjennom ph.d.-utdanning, er sentrale i å produsere nyskapende forskning som raskt kan iverksettes til å produsere personlig tilpassede medisiner ved hjelp av bioteknologi og kunstig intelligens. Bruk av store-data genomforskning basert på pasientprøver i biobanker og som er validert på folke/pasientregister data krever effektiv styring av datarisiko, juridiske og etiske hensyn. Temaet i denne konferansen er viktig for å engasjere unge, og neste generasjonsforskere til å forplikte sin forskning og innovative ideer for å oppfylle kravene til 2030-bærekraftig målene.

Karriereutvikling

Konferansen inkluderer et praktisk karriereutviklings workshop om temaet “Green guidance and identifying your strength and resources to be developed specifically for future career”. I denne workshopen jobbes det med å identifisere personlige ressurser, ferdigheter og egenskaper som systematisk er nødvendig for å være attraktive medarbeidere for fremtidige karriere både innenfor og utenfor akademia. Ph.d.-kandidater er neste generasjons forskere, og grønn veiledning kan øke deres bevissthet og kompetanse til å ta de bærekraftige valgene som styrker deres rolle i samfunnet.

Sommerskole

I ukene før konferanse arrangerer UiB Bergen sommer-forskerskole. Det arrangeres en rekke kurs som tar for seg store globale utfordringer. Sommerskolen holdes digitalt i år og vi anbefaler sterkt at dere tar noen av de relevante kursene. Egen søknad og frister gjelder, se mer på våre engelske nettsider. 

Påmelding her (engelsk nettside) https://www.uib.no/en/med/149978/registration-nordoc-2022