Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Delte ut priser for beste forskningspresentasjoner

Forskerskolen i klinisk medisin delte ut priser for best posterpresentasjon, beste muntlige presentasjon, "publikumsfavoritt", samt en pris for "åpen klasse" på årets forskningskonferanse.

Presentasjon "research chool presentations 2022"
Foto/ill.:
Forskerskolen i klinisk medisin, UiB

Hovedinnhold

Hvert år arrangerer Forskerskolen i klinisk medisin en årlig forskningskonferanse hvor ph.d-kandidatoer og postdoktorer fra Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Helse Bergen presenterer sine arbeider. En jury, og publikum, deler deretter ut priser basert på de beste presentasjonene. Dette er den 16. gangen Forskerskolen arrangerer en slik konferanse. 

Vanligvis presenteres posterne fysisk i foajeen i Haukeland Universitetssjukehus, og de muntlige presentasjonene i et auditorium i Sentralblokken. I år, som i fjor foregikk arrangementet digitalt over tre dager fra onsdag 26. januar til fredag 28. januar. 

På arrangementets første dag var det 37 prosjekter som ble presentert som postere. På arrangementets andre dag var det 11 prosjekter som ble presentert muntlig. 

Fredag ble det delt ut priser for de tre beste muntlige presentasjonene og de tre beste posterpresentasjonene. I tillegg ble det delt ut pris i kategoriene "Folkets favoritt" og "Åpen klasse". 

"Keep it simple"

Vinner av årets beste posterpresentasjon, Trond Røed Pettersen, jobber med et doktorgradsprosjekt hvor han undersøker hvor flinke pasienter som har gjennomført utblokking av kransårene i hjertet (PCI) er til å ta medisinene sine: 

– Studien er en del av CONCARD-PCI, en prospektivt multisenter kohort studie med over 3400 deltakere gjennomført på 7 store PCI sentre i Norge og Danmark, forteller Pettersen. 

Studien ledes fra Haukeland, og hovedveileder professor Tone M. Norekvål er prosjektleder for studien.

– Denne store studien har lagt grunnlaget for utvikling av en elektronisk hjerterehabilitering som vi nå jobber med, forteller han. 

Han har et råd til de som vil lykkes med posterpresentasjonene sine:

– Minst mulig tekst, mest mulig figurer. «Keep it simple»

Prisvinnerne er:

Beste posterpresentasjon

1. plass: Trond Røed Pettersen - 10 000 NOK: Perceptions of efficacy and safety of generic medicines in patients aftfter percutaneous coronary intervention

2. plass: Kristine Fjellanger - 5000 NOK: iCE: a novel approach to automated multi-criterial radiotherapy treatment planning

3. plass: Dafni Skiadopoulou - 3000 NOK: Identifification of sequence variants by proteogenomics

Beste muntlige presentasjon

1. plass: Karine Eid - 10 000 NOK: Childhood abuse and the risk of multiple sclerosis. A prospective, population-based cohort study

2. plass: Martha Haugstøyl - 5000 NOK: Karakterisering av naturlige dreperceller (nk celler) i fettvevet hos personer med fedme

3. plass: Elisabeth Nilsen Husebye - 3000 NOK: Plasma unmetabolized folic acid in pregnancy and risk of autistic traits and language impairment in antiseizure medication-exposed children of women with epilepsy

Åpen klasse - 10 000 NOK

Jan-Inge Bjune: Irx3 utøver epigenetisk kontroll over fettcelledannelse

Publikumsfavoritt (ingen pengepremie)

Håkon Magne Vegrim: Maternal Epilepsy, Prenatal Exposure to High Dose Folic Acid, and Risk of Childhood Cancer: A Nordic Registry-Based Cohort Study