Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

UiB og BCEPS har inngått samarbeid med Afrikas Senter for sykdomskontroll

Avtalen vil styrke arbeidet med bekjempelse av folkehelsesykdommer i Den Afrikanske Union (AU) og bidra til at flere får tilgang til elementære helsetjenester.

Signing MOU Bceps + Africa CDC
SIGNERTE AVTALEN: Senterleder Ole Frithjof Norheim signerer en såkalt «Memorandum of Understanding (MoU) mellom BCEPS og Africa CDC
Foto/ill.:
BCEPS

Hovedinnhold

Bergen Centre for Ethics and Priority Setting (BCEPS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er et tverrfaglig forskingssenter som forsker på etikk og rettferdig helseprioritering.

Den fireårige prosjektavtalen er signert mellom BCEPS (UiB) og Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) med finansiell støtte fra Norad.   

– Vi er stolte over at denne viktige institusjonen ønsker å samarbeide med oss, og vi lover å jobbe hardt for ytterligere å støtte Africa CDC for å oppfylle sin viktige rolle for bedre helse innenfor Den Afrikanske Union, sier senterleder Ole Frithjof Norheim

Africa CDC jobber for folkehelseinitiativ i Den Afrikanske Union og for å styrke kapasiteten til helseinstitusjoner og håndtering av både smittsomme og kroniske sykdommer. Avtalen med BCEPS er inngått av Africa CDCs nyetablerte enhet for helseøkonomi. I tillegg samarbeider BCEPS med Brigham and Women's Hospital ved Harvard Medical School i USA. Dette fagmiljøet har spisskompetanse på implementering av prioriterte tiltak.  

Vil jobbe for lik helsetilgang

I tillegg til avtalen med Africa CDC, vil BCEPS utvide sin støtte til folkehelsearbeid i de tre landene Tanzania, Ghana og Nepal. Fra før av samarbeider BCEPS med Addis Centre for Ethics and Priority Setting (ACEPS) om prioritering av helsetiltak i Etiopia, Zanzibar og Malawi. 

– De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt kreft, mental helse og hjerte- og karsykdommer, men i mange afrikanske land har dette ikke vært prioritert. Skal man bygge ut helsesystemene til å bli universelle, må man begynne å velge mellom de viktigste tiltak for å forebygge og behandle kroniske sykdommer og sørge for at alle får lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, sier Norheim. 

BCEPS er ett av syv fagmiljøer ved UiB, og tre ved Det medisinske fakultet, som er kommet til siste runden i konkurransen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Et overordnet ønske med SFF-søknaden er å kunne drive mer grunnforskning innen etikk og rettferdig prioritering av helse. Avtalen med Africa CDC viser hvor viktig denne kompetansen er.  

– Å ha de beste organisasjonene å samarbeide med er verdifullt for grunnforskningsarbeidet, kommenterer Norheim.   

– Dette samarbeidet er viktig for Africa CDC Health Economics Program (HEP) på mange måter. Det bidrar til økt kapasitet samtidig som det er med på å minske gapet mellom policy og forskning i medlemslandene, sier fungerende leder for Africa CDC Health Economics Program, professor Justice Nonvignon.  

Rekrutterer forskere fra Afrika

I sammenheng med den nye avtalen, skal det rekrutteres en seniorforsker og en stipendiat knyttet til Africa CDC. 

– Vi rekrutterer forskere som skal jobbe med å utvikle helsepolitikken i Den Afrikanske Union. Dette kan sammenlignes med at BCEPS også har bidratt til å bygge relevant kompetanse i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i Norge. Målet er at forskerne skal få en økt ekspertise innen helseøkonomi og prioritering, og at dette skal forsterke helsesystemet og komme pasientene til gode, sier Norheim.