Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Bli med på Vestlandets største kunnskapsarena for digital helse

Digital helse-dager er en helt fersk konferanse om helsenæring, digitalisering og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Hovedinnhold

Konferansen er 1. og 2. juni i Bergen – og her er tre gode grunner til å delta:

1. Vi bryter siloer og skaper helhetlige digitale løsninger sammen

2. Vi lar pasienter og brukere utfordre oss

3. Vi gir ordet til kommune, sjukehus, akademia og næringsliv, for å se muligheter på tvers

Konferansen arrangeres av HVL, Helse Bergen og Alrek helseklynge. De to konferansene THOM (HVL) og KlinIKT (Helse Bergen), som har blitt arrangert i en årrekke, er slått sammen for å skape en felles arena for samhandling og digital helse.  

Les mer om konferansen og meld deg på her

Digitale helsetjenester og helsenæring

Den første dagen settes det søkelys på digitale helsetjenester, innovasjon og næringsliv. Hvordan kan vi skape digitale løsninger sammen – til det beste for innbyggerne? Hvilke muligheter og utfordringer gir helsetjenester som ytes digitalt for pasienter og brukere, for helsepersonell og for teknologer i helsetjenesten? Digitalt utenforskap og hvilke konsekvenser dette har for brukerne og de som gir tjenestene vil også bli belyst.

I siste del av programmet på dag 1 kan du enten bli med på «reisen fra fysisk til digital helsetjeneste», og høre på konkrete eksempler fra brukere og behandlere, eller bli med å utforske mulighetsbildet for å utvikle helseindustrien på Vestlandet.

Samhandling og informasjonsflyt

På dag to står samhandling og informasjonsflyt på agendaen. God informasjonsflyt mellom de ulike delene av helsetjenesten er krevende, selv med dagens IKT-system. Det skal sees nærmere på samhandling og helsefellesskap i regionen og hvordan representanter fra stat, helseforetak, kommuner, fastleger og brukere kan være med på å utvikle tjenestene sammen.

Til konferansen er også toppledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten invitert. Hva mener de kreves av ledere i fremtidens helsevesen og hvilke ledelsesutfordringer ser de ved innføring av helseteknologi?

Vi oversvømmes av ny teknologi – hva er lovende?

Konferansen avsluttes med en egen sesjon om forskningsbasert innovasjon. Vi overstrømmes av ny teknologi, nye løsninger og uante muligheter, men hva er lovende innenfor digitalisering og innovativ teknologi i helsetjenestene? På konferansen får du siste nytt innen forskning.

Alle som ønsker å presentere sin forskning kan sende inn abstract på 200 ord som blir fagfellevurdert. Klikk her for å sende inn abstract, med frist 3. april.