Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Ministerbesøk på Alrek

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte tirsdag 19. april Alrek helseklynge, for å snakke om fremtidens helsevesen og Vestlandslegen.

Neste
Ane Johannessen og Ingvild Kjerkhol
Ane Johannessen ved TVEPS og statsråd Ingvild Kjerkol.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
1/5
ingvild Kjerkol og Per Bakke utenfor Alrek helseklynge, Årstadveien 17
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
2/5
Ingvild Kjerkhol på podiet
Statsråd Ingvild Kjerkol på podiet.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
3/5
Ane Johannessen på podiet
Ane Johannessen presenterte TVEPS.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
4/5
Paneldebatt
Paneldebatt med temaet "Morgendagens helsetjeneste". I panelet, fra venstre til høyre: Instituttleder Guri Rørtveit, leder i Hordaland legeforening Grethe Fosse, statsråd Ingvild Kjerkol og medisinstudent Pia Nome og odontologistudent Johannes Finne
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Det medisinske fakultet var vertskap på det åpne møtet, som fant sted i auditoriet Midgard i Årstadveien 17. Møtet startet med en presentasjon av viktige satsningsområder ved fakultetet, ved instituttleder Guri Rørtveit ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Globale samfunnsutfordringer, Vestlandslegen, PraksisNett og prosjektet med en Nasjonal helselederlinje, ble trukket fram.

Paneldebatt med temaet "Morgendagens helsetjeneste"

Etter et kort innlegg av statsråden, presenterte Ane Johannesen Senteret for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS). Deretter ble det avholdt en paneldebatt med Kjerkol, Rørtveit, leder av Hordaland legeforening, Grethe Fosse, samt to studenter fra Studentenes fagutvalg i medisin og odontologi: Pia Nome og Johannes Finne. Debatten, som hadde tittelen "Morgendagens helsetjeneste", ble moderert av dekan Per Bakke.

Et viktig tema for paneldebatten var arbeidet med å sørge for rekruttering av helsearbeidere i kommunen, samt mangelen på LIS1-stillinger. Utfordringer knyttet til blant annet finansiering av praksisplasser for helsearbeidere i kommunen, ble pekt på.

– I dag har vi ikke gode nok modeller for å sikre dette, innrømmer Kjerkol, og mener at en løsning for kommunene kan være å inngå regionale samarbeid med UH-sektoren. Hun mener også at flere LIS1-stillinger må på plass, for å sikre at ikke mange medisinere ikke blir gående uten arbeid etter endt utdanning.

Falch-forelesning

Før ministermøtet ble det avholdt en Falch-forelesning med professor emeritus Kenneth J. Rothman ved Boston University med den lett ironiske tittelen "Epidemiology is easy – anyone can do it".

Falch-forelesningen er et årlig arrangement, finansiert av Konsul Søren Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap. Gjesteforelesningen er med en forsker på Nobelprisnivå eller meget høyt internasjonalt nivå.  Årets forelesning var fullsatt med publikum.

Rothman er en verdenskjent epidemiolog som blant annet har skrevet to av de mest brukte lærebøkene i epidemiologi. Les mer her: https://www.uib.no/med/153433/falch-forelesningen-2022-%E2%80%93-%E2%80%9Cepidemiology-easy-anyone-can-do-it%E2%80%9D

Se bilder fra forelesningen under:

Falch Lecture med Kenneth Rothman
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Fullsatt sal under Falch-forelesningen
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup

Per Sigvald Bakke
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup