Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Nå kan du søke om å bil merittert underviser!

Det medisinske fakultet har nå åpnet for innsending av kandidater til meritteringsordningen for tredje gang. Les hva fjorårets meritterte underviser, Martin Biermann, sier om å bli tildelt statusen.

Illustrasjonsbilde av undervisningssituasjon i auditorium
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Meritteringsordningen for fremragende undervisere ble opprettet i 2020 og skal tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Ordningen er et ledd i fakultetets og UiBs kontinuerlige arbeid for økt studiekvalitet. 

I fjor var professor og overlege Martin Biermann ved Klinisk institutt 1 alene om å bli tildelt status som merittert underviser ved Det medisinske fakultet. Biermann understreker at undervisning er blant universitetets fremste oppgaver - på lik linje med forskning. 

– Mens det fins priser og insentivordninger for forskning på alle de ulike fagområdene, har undervisning lenge stått i skyggen. Tradisjonelt er det populære fag som har fått priser. Men den vanskeligste pedagogiske oppgaven er å skape interesse for fag som er mindre «kule», men likevel viktige, sier Biermann. 

Han mener det er nettopp dette som er spesielt med meritteringsordningen. 

– Den fremhever de som har hevet kvaliteten på utdanning basert på en systematisk tilnærming tuftet på moderne pedagogikk og en forskende holdning. Det er en stor ære for meg å ha blitt merittert og medlem av det Pedagogiske Akademiet ved Det medisinske fakultet på UiB. Jeg håper det blir flere! 

Hvem kan søke?

  • Vitenskapelig ansatte i alle stillingskategorier med undervisningsforpliktelse gis anledning til å søke, med unntak av stipendiater, post.doc og spesialistkandidater. Det er kun enkeltpersoner som kan søke om merittert status.
  • Man må ha vært ansatt i en undervisningsstilling i minst fem år samt kunne dokumentere pedagogisk basiskompetanse for å bli vurdert. 

Hva innebærer merittert status?

  • Fakultetet vil fremme en forhandlingssak om lønnstillegg i henhold til Særavtale om lønnsvilkår for ansatte som oppnår status som fremragende underviser. Tillegget utgjør 50.000 kr. i året (beregnet med utgangspunkt i 100 % stilling). 
  • Status som merittert underviser tildeles permanent, det vil si både når det gjelder status som merittert underviser, lønnsøkning og medlemskap i det pedagogiske akademiet som de meritterte underviserne vil utgjøre.

Søknadsfrist er 15. november. Les mer om ordningen, utfyllende krav til søknad og innsending her