Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNINGSFINANSIERING

Millioner i støtte til nye forskningsprosjekter

Forskningsrådet har valgt å gi støtte til en rekke nye og spennende forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet. Blant prosjektene er banebrytende forskning på behandling av demens og kronisk nyresykdom blant unge.

Illustrasjonsbilde Det medisinske fakultet
MILLIONDRYSS: Forskningsrådet har gitt støtte til flere store forskningsprosjekter fra ulike fagmiljøer som er tilknyttet Det medisinske fakultet.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

I august og september offentliggjorde Forskningsrådet hvilke prosjekter som får støtte gjennom utlysningene som hadde søknadsfrist i februar. 

De fleste av prosjektene ved Det medisinske fakultet som har fått støtte i denne omgang er innen kategorien Forskerprosjekt. I tilegg har to prosjekter ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin fått støtte i kategorien Kompetanse- og samarbeidsprosjekter innen global helse. 

Lysbehandling og demens 

Blant prosjektene som har fått støtte, er et forskningsprosjekt ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin som skal undersøke hvordan lysbehandling kan brukes i behandlingen av personer med demens. Prosjektet blir ledet av Line Iden Berge

– Støtten betyr at vi får mulighet til å drive en stor klinisk studie for å undersøke om lysbehandling kan dempe agitasjon og andre plagsomme symptomer ved demens, og undersøke om bruk av sensorer kan supplementere målingen av disse symptomene. Dette har et stort potensiale for mer skånsom behandling av symptomene. Vi vil også undersøke hvordan vi kan ta i bruk disse nye metodene i førstelinjen, sier Iden Berge i en kommentar. 

Les også omtale av forskningen i Bergens Tidende (abo). 

Nyreforskning 

I et annet prosjekt skal Hans Peter Marti ved Klinisk institutt 1 forske på behandling av barn og unge med kronisk nyresykdom. 

– Forskningsprosjektet vil øke synligheten av nyrefagfeltet betydelig, og vi kan utlyse en postdoktor og en PhD stipendiatstilling med håp om svært gode kandidater for å gjennomføre prosjektet. Finansieringen hjelper oss å løfte forskningen vår til et høyere nivå og kan være inngangsporten til Horizon Europe-søknader, sier Marti. 

Hard konkurranse 

Dekan ved Det medisinske fakultet, Per Bakke, sier støtten fra Forskningsrådet har stor betydning for alle forskerne som har fått tilslag. 

– Det er spesielt gledelig at forskere som er tidlig i sin karriere, har nådd opp i en slik hard konkurranse. Også kjekt at fakultetet fikk godt gjennomslag på de tematiske satsingene. Det er grunn til å gratulere først og fremt de som har fått tilslag, men også forskningsrådgiverne våre, sier Bakke. 

I oversikten under kan du se hvilke forskere og hvilke forskerprosjekter ved fakultetet som har fått støtte i denne omgang: 

ProsjektlederProsjekttittelFinansiering
Line Iden Berge, Institutt for global helse og samfunnsmedisinVirtual darkness and digital phenotyping in specialized and municipal dementia care: The DARK.DEM randomized controlled trial.10 621 000 
Hans Peter Marti, Klinisk institutt 1Single Cell Data-derived European Study for Personalised Management of Chronic Kidney Disease (CKD) in Children and Adolescents12 000 000
Ingvild Fossgard Sandøy, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Effectiveness of peer counseling in addressing psychological distress and exposure to violence among LGBTI population in Nepal   

12 000 000
Nils Halberg, Institutt for biomedisinEpigenetic Control of Obesity-induced Tumor Initiation in Breast Cancer9 600 000
Ruth Brenk, Institutt for biomedisinPaving the way for rational RNA-ligand design9 599 200
Eystein Husebye, Klinisk institutt 2Pathogenesis of autoimmune Addison’s disease and polyendocrine syndromes – identifying pathologies and pathways for future treatment9 600 000
Ellen Christine Røyrvik, klinisk institutt 2The People of Norway (Norges befolkning)8 400 000
   

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter innen global helse:  

ProsjektlederProsjekttittelFinansiering
Cecilie Svanes, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Pesticides and exposures from traditional textile industry associated with own and offspring health in indigenous Guatemalan communities

12 000 000
Tor Arne Strand, Institutt for global helse og samfunnsmedisinToxic exposures in early life, growth, and development: An exposome study in Nepal12 000 000