Hjem
Det medisinske fakultet
Konferanse

Digital helse-dager 2023

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor. Vi ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Bergen og Hotel Edvard Grieg, 24. og 25. mai!

Hovedinnhold

Årets Digital helse-dager setter søkelys på hvordan vi kan digitalisere på en måte som gir gode helsetilbud, som avlaster personell, og som inkluderer uten å ekskludere. Konferansen fremmer innbyggernes perspektiv, og utforsker hva kommune, sykehus, forskning, utdanning og næringsliv kan få til sammen.

Digital helse-dager arrangeres av Alrek Helseklynge, Helse Bergen og Høgskulen på Vestlandet, med samarbeidspartnere. Les mer om konferansen på nettsidene til Alrek Helseklynge.