Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

To nye meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet

Ingrid Miljeteig og Monika Kvernenes har fått status som meritterte undervisere. Vi gratulerer!

Neste
Monika Kvernenes og Ingrid Miljeteig med blomster og diplom
Ingrid Miljeteig og Monika Kvernenes
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
1/2
Per Bakke, Monika Kvernenes, Ingrid Miljeteig og Marit Øilo
De meritterte underviserne i midten, med dekan Per Bakke på venstre side i bildet og visedekan for utdanning, Marit Øilo, på høyre side.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

I styremøtet den 26. april vedtok fakultetsstyret å gi professor Ingrid Miljeteig ved Bergen senter for etikk og prioritering, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), og førsteamanuensis Monika Kvernenes ved Enhet for læring, Det medisinske fakultet, statusen som meritterte undervisere. 

23. mai mottok de heder og ære i en egen liten seremoni i styrerommet i Armauer Hansens hus, hvor de fikk både blomster og diplom. 

Statusen kan gis til enkeltpersoner og undervisningsmiljø som over tid har jobbet for å forbedre undervisningskvaliteten - og som har konkrete planer for hvordan dette arbeidet skal videreutvikles, søke status som fremragende underviser eller fremragende undervisningsmiljø. 

Les mer om meritteringsordningen på UiBs hovedsider.

Les hva de selv mener om å få statusen, og hvordan de jobber med undervisning: 

Ingrid Miljeteig: 

– Det er veldig stas å bli meritert underviser. Først og fremst fordi det er en synliggjøring av at fakultetet verdsetter undervisning og oss som investerer mye i å utvikle oss som undervisere og pedagogisk arbeid. Med alt fokuset som er i andre sammenhenger på forskning og forskningsmeritter, er det bra å få løftet undervisningsinnsatsen frem. Jeg kommer fra et miljø på IGS med utrolig mange gode undervisere og hvor det er laget forum hvor vi får pedagogisk påfyll og inspirasjon. Det har hatt mye å si for meg.

Hvordan har du arbeidet med undervisningen?

– Jeg ble for alvor opptatt av læringsutbytte og målrettede læringsaktiviteter da jeg begynte et samarbeide med etiopiske kollegaer for å lage undervisning for undervisere i medisinsk etikk i Etiopia i 2011. Før det hadde jeg forholdt meg mest til "pensum", men ble da kraftig utfordret på hvordan undervisningen faktisk skal bidra til høy etisk kompetanse og gode beslutninger blant helsepersonell. Jeg har blitt opptatt av hvordan helsepersonell trenger ferdigheter i å håndtere etisk krevende situasjoner, og hvordan studentene våre kan øve og forberede seg på dette. Egenutvikling gjennom kurs og samarbeid med andre har vært viktig for meg.

Hva er det som er spennende eller utfordrende med å undervise?

– Først og fremst er det møte med studenter og kollegaer som gjør det meningsfullt og gøy, spesielt undervisningssamarbeid med partnere i afrikanske land. For meg er det ikke sånn at det er forskning jeg egentlig vil holde på med, men så må jeg ta denne undervisningen. Tvert om! Jeg er jo heldig også da, faget medisinsk etikk er svært engasjerende og relevant for alle, så om vi får studentene på kroken blir undervisningen alltid forskjellig og lærerik for meg også.

Monika Kvernenes:

– Det er veldig stas å motta denne statusen! Det er jo en anerkjennelse og en bekreftelse på at man gjør mye riktig. Jeg synes det er ekstra fint at vi er blitt vurder av fagfeller. Vi er jo vant med fagfellevurdering av forskningen vår, men vi utsetter oss sjelden for fagfellevurdering av undervisningsarbeidet. Det er bra at vi gir hverandre innsyn her også.

Hvordan har du arbeidet med undervisningen?

– Jeg opplever at det er en slags dobbelthet i min undervisning; jeg skal formidle prinsipper for god undervisning, men det blir lite troverdig hvis det ikke er samsvar mellom liv og lære. Derfor anstrenger jeg meg for at jeg også utøver god pedagogikk. Jeg forsøker å få til variasjon, og jeg prøver å være lydhør for hva mine kursdeltakere trenger og opplever som nyttig. I tillegg prøver jeg å formidle at medisinsk pedagogikk er et forskningsfelt.

Hva er det som er spennende eller utfordrende med å undervise?

– Jeg har hovedsakelig undervisning for stipendiater og kollegaer. Det er en litt spesiell gruppe "studenter", men veldig givende å jobbe med. Jeg lærer masse selv! De fleste er veldig travle og vil gjerne komme raskt til poengene. Samtidig er det masse spennende å lese å sette seg inn i av pedagogisk forskningslitteratur. Jeg vil gjerne vise at det finnes mye kunnskap å hente for den som har tid til å fordype seg.