Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Årets Falch-forelesning: Alberto Ascherio

Flere hundre overværte Harvardprofessorens forelesning med tittelen: “The Epstein-Barr virus as the leading cause multiple sclerosis and the possible viral etiology of other neurodegenerative diseases”.

Neste
Alberto Ascherio foreleser
Albert Ascherio under årets Falch forelesning
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
1/4
Alberto Ascherio og publikum i forgrunnen
Mange var møtt opp i auditoriet i Armauer Hansens hus for å overvære forelesningen
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
2/4
Alberto Ascherio med diplom og blomster
I tillegg til æren av å holde en gjesteforelesning mottar vinneren prispenger og en diplom.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
3/4
Albert Ascherio med de lokale samarbeidspartnerne
Ascherio med sine samarbeidspartnere ved UiB og NeuroSysMed, fra venstre: Trond Riise, Øivind Torkildsen og Kjell-Morten Myhr.
Foto/ill.:
Ingrid Hagerup
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Professor Albert Ascherio ved Det medisinske fakultet har i flere år samarbeidet tett med forskere ved Universitetet i Bergen og NeuroSysMed. Spesielt kjent er han for å ha sett en kobling mellom utviklingen av MS og å ha vært smittet av et virus som heter Epstein-Barr.

I forelesningen presenterte han arbeidet sitt, og hva det kan implisere for andre nevrologiske sykdommer, som Parkinsons sykdom eller Alzheimers.

Forelesningen ble avholdt i auditoriet ved Armauer Hansens hus, 24. mai, med flere hundre tilskuere til stede.

Om Alberto Ascherio:

Alberto Ascherio er født i 1953 og er utdannet lege ved University of Milano (1978). Han er spesialist i indremedisin og har jobbet flere år som lege og epidemiolog i Nicaragua og Mosambik. Han avla sin doktorgrad ved Harvard School of Public Health i 1992 og fra da var han Ass Professor i ernæring og epidemiologi, Harvard School of Public Health. Fra 2008 ble han Professor i epidemiologi og ernæring ved Harvard School of Public Health, samt fra 2009 professor i medisin ved Harvard Medical School. 

Begrunnelse for nominasjon:

Ascherio ble nominert av instituttleder ved Klinisk institutt 1, samt professorer ved Klinisk institutt 1 og NeuroSysMed. Her er deres begrunnelse: 

Dr. Ascherio er en verdensledende epidemiolog som har gitt banebrytende bidrag til forståelsen av etiologien til nevrologiske sykdommer. Hans hovedbidrag er knyttet til kausale årsaksfaktorer for multippel sklerose (MS). I to studier publisert i JAMA (2001 og 2005), viste Dr. Ascherio at infeksjon med Epstein Barr-viruset (EBV) er knyttet til en markant økt risiko for senere utvikling av MS. I januar 2022 var han senior-forfatter på en Science artikkel hvor to av våre (K1 & IGS) PhD kandidater fra et par år tilbake, Kjetil Bjørnevik og Marianna Cortese var førsteforfattere. Artikkelen viser en tydelig sammenheng mellom EBV-infeksjon og utvikling av MS.

Disse funnene kan bidra til nye og mer presise måter å behandle MS på. I flere store longitudinelle studier har Dr. Ascherio også vist at lave vitamin D nivåer bidrar til utviklingen av MS, og at lave vitamin D nivåer også kan øke risiko for sykdomsprogresjon. Videre har han bidratt til en rekke studier som har identifisert beskyttende faktorer for Parkinsons sykdom, inkludert økte nivåer av urinsyre. Dette funnet har ledet til testing av inosin for sykdomsprogresjon i en stor fase 3 studie (enda ikke publisert) hvor Dr. Ascherio er forskningsleder (principal investigator). Han har også ledet et stort samarbeid mellom ulike kohortstudier i USA som har gjort det mulig å gjøre de første prospektive analysene av risikofaktorer for amyotrofisk lateral sklerose (ALS). De første studiene fra dette samarbeidet har identifisert spesifikke fettysyrer som kan redusere risikoen for sykdommen. Han kan vise til en svært stor forskningsproduksjon (nærmere fagfellevurderte artikler og en Web of Science H-indeks på 120), som inkluderer nærmere 30 artikler i de ledende medisinske tidsskriftene Science, New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet, og British Medical Journal, hvor Dr. Ascherio har bidratt som første- eller sisteforfatter på flertallet av artiklene. Dr. Ascherio er også en dyktig underviser og har bidratt til undervisningen ved Harvard i nesten 30 år. Han er fremdeles emneansvarlig for kurs i nevro- og ernæringsepidemiologi, en verdsatt foreleser verden over.

Relasjon til UiB. Dr. Ascherio har de siste 20 årene vært en svært aktiv partner og støttespiller for det nevroepidemiologisk miljøet ved UiB. Samarbeidet har ledet til flere større studier med et stort antall publikasjoner som både har bidratt til økt kunnskap rundt risikofaktorer for MS og til økt kompetanse innen nevroepidemiologi ved UiB. Han har støttet økt forskningssamarbeid mellom UiB og Harvard, og har lagt til rette for flere forskningsopphold ved Harvard for forskere ved UiB. Han har vært opponent ved disputas ved UiB og to svært lovende PhD kandidater K1 og IGS (MED) ble invitert til forskningsopphold ved Harvard etter disputas og har fortsatt Post Doc og senere forsker stillinger i hans gruppe ved Harvard. Dr. Ascherio bidrar aktivt til flere pågående og kommende studier ved UiB, og er en sentral støttespiller i det nye forskningssenteret for klinisk behandling (FKB); Neuro-SysMed, som har samarbeid på tvers over 3 fakultet (MED, MAT NAT, HF) og 6 institutt ved UiB. Vi er overbevist om at våre forskningsmiljøer innen nevrologi og epidemiologi vil kunne dra stor nytte av hans rådgivning og engasjement i en årrekke fremover.