Hjem
Det medisinske fakultet
Arrangement

Forskningsdag ved Det medisinske fakultet

Fakultetet ønsker velkommen til en heldagssamling om forskningen ved fakultetets fem institutter.

Blå-grønn røyk illustrasjon.
Foto/ill.:
Margarethe Bittins

Hovedinnhold

Forskningsdagen skal bli til en årlig arena der forskere fra fakultetets ulike institutter kan vise frem sin forskning, skape godt samarbeid og nye allianser. Vi vil bli bedre kjent med både de etablerte gruppene og nye og unge forskere. Det blir et variert program med foredrag, diskusjonsrunder og innovative samskapningsformer. 

Program

9:30Velkommen, ved dekan Per Bakke
9:40Foredrag "Fremragende forskning og ERC, med perspektiv i forhold til innovasjon og barrierer for å lykkes" ved Eystein Jansen, visepresident for Det europeiske forskningsrådet
10:30Pause
10:45

Forskning ved Fakultetet, ved Marit Bakke, prodekan for forskning. Presentasjon av to tematiske paraplyer:
- Bioinformatikk, ved Marc Vaudel
- Kvinnehelse, ved Camilla Krakstad

11:30Lunsj
12:00Posterpresentasjoner. Posterkonkurranse for ph.d.-kandidater.
13:15Forsknings-impro. Noen av våre unge forskere presenterer nye ideer for samarbeid på tvers av instituttene.
13:45Pause
14:00

Presentasjon av vår nye senter for fremragende forskning, BCEPS
- "Hva er BCEPS?" ved Guri Rørtveit, nestleder BCEPS
- "Fair Choices DCP Analytics Tool - et innovasjonsprosjekt i regi av BCEPS", ved Kjell Arne Johansson, PI

14:30Digitalt foredrag ved Ole Johan Borge, avdelingsdirektør i avd. helseforskning og helseinnovasjon i Norges Forskningsråd
15:00Utdeling av posterpris og oppsummering

Deltakelse

Forskningsdagen er et internt arrangement, åpent for alle ansatte ved Det medisinske fakultet samt tilknyttede ph.d.-kandidater og postdoktorer. 
Med deg på her: Påmelding til forskningsdag ved Det medisinske fakultet / Registration for the Research Day at the Faculty of Medicine 2023 (uib.no)

Posterkonkurranse

Ph.d.-kandidater inviteres til å delta i posterkonkurranse. Vinneren mottar 30.000.- til bruk for reise til internasjonal konferanse, workshop eller kurs. Posterkonkurransen er åpen for kandidater som er tatt opp i ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet pr. 26. september 2023

Kandidater søker om deltakelse i posterkonkurransen her: Søknad om deltakelse i posterkonkurransen / Application for admission to the poster competition (uib.no) senest 25. august.

Dersom det er flere søkere enn posterplasser (30) forbeholder vi oss retten til å velge ut kandidater for å sikre at flest mulig forskningsfelt og alle institutter er representert. Kandidatene vil bli informert om de har kommet med i konkurransen innen 1. september.

Etter aksept til posterkonkurransen sender kandidatene inn et sammendrag senest 19. september. Alle kandidater må presentere sin poster personlig under postersesjonen. Posterne skal vise kandidatens eget arbeid og skal ikke være eldre enn to år.

Sammendrag og plakater vil bli evaluert av en komité på bakgrunn av kriteriene oppført på evalueringskjemaet under. Instituttledere og forskningsledere ved instituttene utgjør komiteen.

Prisvinneren kunngjøres på slutten av Forskningsdagen.