Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Ofrer søvnen for energidrikk

En ny studie viser at til og med små mengder energidrikk har negativ effekt på søvnen til studenter.

Energidrikker
Foto/ill.:
Jorge Franganilla, Unsplash

Hovedinnhold

Da de første funnene fra SHoT-studien ble publisert i fjor, viste det seg at et alarmerende stort antall studenter sliter med sin psykiske helse.

En ny studie, som også er basert fra funn fra SHoT-undersøkelsen, viser at det er en sterk sammenheng mellom forbruk av energidrikk og søvnkvalitet og mengde hos nettopp denne befolkningsgruppen.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at forbruket av energidrikk hos eldre ungdommer har økt kraftig de siste årene, særlig etter 2019. Fra før av vet man også at søvn og psykisk helse henger nært sammen:

– Vi vet at god og tilstrekkelig søvn både virker positivt på dagsvariasjonen i ens psykiske helse og at det over tid kan virke beskyttende på psykiske lidelser, sier Mari Hysing, professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitet i Bergen og en av forfatterne av artikkelen.

Dess mer energidrikk, dess dårligere søvn

I undersøkelsen ble studentene spurt om hvor ofte de drikker energidrikk (daglig, ukentlig, månedlig) og ulike parameter innen søvn: Når de sovner, hvor lenge de bruker på å sovne, hvor godt de føler de har sovet, for eksempel. Om lag 50 000 studenter har svart på undersøkelsen:

– Vi fant at til og med små mengder energidrikk påvirket søvnen negativt, både hvor lang tid de bruker på å sovne, når de våkner og hvor godt de føler de har sovet, sier førsteforfatter av artikkelen, ernæringsfysiolog Siri Kaldenbach ved Sykehuset Innlandet.

Forfatteren understreker at studien er en såkalt tverrsnittstudie. De har for eksempel ikke info om når på dagen de inntar energidrikk, og om studentenes ulike toleransegrense for koffein. Sammenhengen de ser er et gjennomsnitt av gruppen som helhet.  Det de ser, imidlertid, er at det er en klar "dose-respons-sammenheng":

– Dess mer energidrikk man drikker, dess dårligere er søvnen, sier Kaldenbach.

Også små mengder koffein gjør søvnen dårligere

Forfatterne av artikkelen vet ikke om det er koffeinen, eller andre ting i energidrikken, som påvirker søvnen mest:

– Energidrikk er et sammensatt produkt, og vi vet ikke helt hva som forårsaker denne effekten, sier Kaldenbach, men mener samtidig at det er ganske sannsynlig at det er på grunn av det høye koffeininnholdet i energidrikk.

Ifølge en tidligere rapport publisert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), skal det nemlig relative lite koffein til for å påvirke søvnen negativt. Kun 1,4 mm gram pr kilo kroppsvekt er nok. En "standard" energidrikk inneholder mellom 105-160 mg, avhengig av størrelsen på boksen.

En vanlig kopp kaffe inneholder til sammenligning omtrent 90 gram koffein.

Drikker man energidrikk fordi man har sovet dårlig?

De vet heller ikke helt "hva som kom først". Drikker man mer energidrikk fordi man nettopp sov dårlig natten før?

– Vi ser at det er en assosiasjon: De som drikker energidrikk, bruker i snitt en halvtime lengre på å sovne, og sover omtrent en time mindre. En del rapporterer om at de sover dårligere, men det er en subjektiv følelse. Vi ser det samme mønsteret overalt, men vet ikke helt om sikkert om studentene drikker mer energidrikk fordi de sover dårligere, eller om de sover dårligere fordi de drikker energidrikk, forklarer Kaldenbach.

Fant ikke kjønnsforskjeller

De så også etter kjønnsforskjeller i studien, uten å finne noen.

– Menn drikker ofte litt oftere energidrikk enn kvinner, men de påvirkes i like stor grad, sier Kaldenbach.

Førsteforfatteren har noen råd til studenter som synes det er vanskelig å slutte å drikke energidrikk:

– Man trenger ikke å slutte helt. Hvis man klarer å redusere inntaket, erstatter en del av energidrikken med vann, og blir flinkere på å legge seg tidligere, så vil det hjelpe på, sier forskeren.

– Aktuelt og viktig tema

Studien er et samarbeid mellom UiB, Sykehuset Innlandet og UiO. FHI, ved Børge Sivertsen, er initiativtaker for SHoT-undersøkelsen: 

– Det er flott å kunne bruke så gode og ferske tall som SHoT-studien til å belyse et så aktuelt og viktig tema som energidrikk og søvn, sier Kaldenbachs veileder ved Universitetet i Bergen, professor Tor Arne Strand ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Les studien her: https://bmjopen.bmj.com/content/14/2/e072951.abstract