Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Teknisk fellesavdeling ved IBM ble hedret med arbeidsmiljøpris

Under årets HMS-dag ved Det medisinske fakultet ble Teknisk fellesavdeling ved Institutt for biomedisin (IBM) vinnere av årets arbeidsmiljøpris. Fellesavdelingen mottar prisen for sin uvurderlige innsats under gjennomføringen av OSKE-eksamen.

Neste
prisvinnerne arbeidsmiljøprisen 2023
PRISVINNERE: Teknisk fellesavdeling ved IBM kunne glede seg over en fin pengepremie som vinnere av årets arbeidsmiljøpris. Pengene skal gå til HMS-tiltak ved enheten.
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
1/3
utdeling av arbeidsmiljøprisen 2023
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
2/3
utdeling av arbeidsmiljøprisen 2023
Foto/ill.:
Paul André Sommerfeldt
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Arbeidsmiljøprisen tildeles årlig til en person eller enhet som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet.

Ut fra en helhetsvurdering gis prisen til den eller dem som har tatt intiativ til bestemte kriterier som å øke sikkerheten på arbeidsplassen, bidratt positivt til arbeidsmiljøet, øke forståelsen av HMS-arbeidet eller bygget broer på tvers i organisasjonen.  

Juryen består av fakultetets HMS-utvalg ledet av fakultetsdirektør. Prismottakerne tildeles 20.000 kroner og et diplom som synliggjør innsatsen på den lokale arbeidsplassen. Prispengene skal benyttes til HMS-relaterte tiltak ved enheten. 

Blant 10 nominerte kandidater var det Teknisk fellesavdeling ved IBM som stakk av med prisen for 2023. 

I begrunnelsen skriver juryen følgende: 

Fellesavdelingen ved IBM yter service langt utover eget institutt og har vært en helt sentral aktør i planlegging, rigging og gjennomføring av OSKE-eksamen i medisinstudiet tre ganger i året. De bidrar alltid inn i arbeidet med en imøtekommende og brukerorientert tilnærming og er ikke redde for å påta seg oppgaver og gå inn i nye problemstillinger. Et tydelig stikkord for hvordan måten fellesavdelingen jobber på er løsningsorientering.

Selv om hovedansvaret for OSKE ligger til de to kliniske instituttene, er OSKE samtidig et stort samhandlingsprosjekt der medvirkningen fra alle involverte er essensiell. Her har fellesavdelingens erfaring, innsats og involvering sørget for å ivareta sentrale HMS-aspekter knyttet til gjennomføring av et så omfattende og krevende arrangement som OSKE – det så vi særlig under pandemien. Men den positive holdningen og det sosiale bidraget har også vært sterkt og bidratt til gode møter mellom kollegaer og samarbeid på tvers ved hele fakultetet.

På årets program for HMS-dagen ble det ellers lagt fram handlingsplan og prioriteringer fra HMS-utvalget, presentasjon av prosjektet "Mangfoldige UiB - ingen utenfor" samt innlegg om FPD Include-samarbeidet ved Reidun Kjome og betydningen av godt arbeidsmiljø ved hovedverneombud June Indrevik.