Hjem
Det medisinske fakultet

Sunn økonomi

Vi satser på sunn økonomi ved fakultetet og trenger dine innspill!

Hovedinnhold

Det medisinske fakultet har satt igang et prosjekt som kalles "Sunn økonomi". Bakgrunnen er at fakultetet totalt styrer mot et akkumulerende underskudd.

Fakultetet har derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på samlede utgifter og inntekter. Hva kan vi gjøre for å spare mer og øke vår inntjening slik at vi kommer i balanse budsjettmessig over tre til fem år? 

Innbefattet her er også hvordan vi kan forbedre arbeidsprosesser og rutiner slik at vi kan jobbe mer rasjonelt. Dette gjelder alle instituttene så vel som fakultetet.

Vi håper på konstruktive innspill før påske som arbeidsgruppen kan jobbe videre med. Sunn økonomi er viktig for alle – også på arbeidsplassen!

Send deres ideer til denne epostkassen: sunnokonomi@uib.no 

Epostene som blir sendt blir mottatt og lest av instituttleder Christian Vedeler ved Klinisk institutt 1 og seniorrådgigver Beathe Bjørneberg, ved Fakultetsadministrasjonen