Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Pris til Aurora Brønstad

Aurora Brønstad ved Dyreavdelingen fikk en pris fra Norecopa for sitt arbeid med å videreutvikle forsøksdyrfaget.

Bilde av aurora som får pris
Aurora Brønstad mottar prisen. Adrian Smith fra Norecopa til venstre for henne.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Norwegian consensus platform for preplacement, reduction and refinement of animal experiments (Norecopas) deler hvert år ut flere priser  til mennesker som fremmer de tre "r"-ene, replacement, reduction og refinement. 

Nylig fikk forsker Aurora Brønstad ved Klinisk institutt 1 denne prisen.  

Vurderingskriteriene for prisen var som følger:

•    Skal bidra til å øke kunnskapen, anerkjennelsen og anvendelsen av de tre R-ene
•    Metodene kan være vitenskapelige, teknologiske, praktiske eller administrative
•    Skal være av god kvalitet
•    Formidling er viktig

I begrunnelsen skriver komiteen: 

Aurora Brønstad har i en årrekke undervist i forsøksdyrlære, og over 1000 deltagere har tatt spesialdelen på forsøksfisk. Hun har arbeidet mye med humane endepunkter hos forsøksdyr, og hun har holdt en rekke seminarer innen dette temaet, og om bedøvelse hos fisk.
Hun har hatt mange internasjonale verv i fagorganisasjonene som Scand-LAS, AALAS, ESLAV, FELASA og AAALAC International. Hun var co-chair for en internasjonal arbeidsgruppe på kost-nytteanalyse av dyreforsøk.
Aurora har jobbet innenfor med å spre kunnskap om alle de tre R’ene, men særlig med raffinering av dyreforsøk, med særlig fokus på humane endepunkter og reduksjon gjennom bedre design.