Hjem
Det medisinske fakultet
Arrangement

Bærekraftig helsetjeneste – eller overforbruk av ressursene?

Vi inviterer til topplederdebatt, innlegg og diskusjon om bærekraftig helse der vi setter søkelyset på ressursbruk og prioritering

Utstyr etter brystimplantasjon, av kunstner Maria Kojic
Utstyr etter brystimplantasjon, av kunstner Maria Kojic
Foto/ill.:
Alrek helseklynge

Hovedinnhold

Vi går en fremtid i møte der vi forventer at helsebehovene øker og ressursene blir knappere. Vi må omstille oss til grønnere helse- og omsorgstjenester og sørge for at vi ikke forbruker på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter. Hvordan gjør vi det? Hva kan vi lære på tvers?

Se fullt program på Alrek helseklynge sine nettsider