Hjem
Det medisinske fakultet
Studiestart

Ny masterstudent

Informasjon til deg som er tatt opp som masterstudent ved Det medisinske fakultet høsten 2020.

Collage med studenter
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Det er mykje å sette seg inn i når studiet byrjer. På desse sidene finn du viktig informasjon som hjelper deg til ein god studiestart. På grunn av COVID-19 blir studiestarten 2020 litt annleis enn tidlegare år. Vi skal likevel sørge for at du får ein god start på studietida di hos oss! 

Informasjonssenteret

Dersom du har spørsmål eller ønsker rettleiing, kan du også kontakte informasjonssenteret for studentar.  

Politiattest og teiingslovnad

Studentar på master i klinisk ernæring må levere politiattest og signere teiingslovnad i samband med opptak til studiet. Les meir om politiattest og teiingslovnad.

Oppmøteinfo og program for studiestarten

Master i human ernæring

Oppmøte i auditorium 1 onsdag 12. august kl 10.00 i Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget)

Master i klinisk ernæring

Oppmøte i auditorium 1 onsdag 12. august kl 10.00 i Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget). 

Master i helse og samfunn

Oppmøte tirsdag 11. august klokken 12.00 i Aulaen i Alrek Helseklynge (Årstadveien 17). 

12.00-13.00: Velkomst og infomøte

13.00-13.30: Felles lunsj

13.30-14.30: Rebus

14.30-15.00: oppsummering og spørsmål

Master i global helse

Studiestart er torsdag 13. august, kl 09.30 på seminarrom 438 i Overlege Danielsens Hus (ODH) i Årstadveien 21.

Master i biomedisin

Oppmøte tirsdag 11. august kl. 10.00 i Auditorium 4 i Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget) (3. etasje). 

Det blir en uformell velkomst for våre nye studenter, med blant annet omvisning og lunsj.

Se UiB's sjekkliste for nye studenter for å komme raskt i gang som ny student. 

Her er et kart som viser hvordan du kommer deg til BB-bygget.