Hjem
Det medisinske fakultet

Forskerkurs

Her finner du en oversikt over ph.d.-kurs som tilbys

Hovedinnhold

En oversikt over hvilke forskerkurs som finnes ved fakultetet finner du her: Samlet oversikt over forskerkurs ved MED

 

Kurs på masternivå

I den valgfrie delen kan kurs på masternivå godkjennes som støttekurs på doktorgradsnivå, forutsatt at kursene ikke inngår i mastergraden. For informasjon om masterkurs ved Universitetet i Bergen, https://www.uib.no/emne

Retningslinjer for beregning av studiepoeng

Utfyllende informasjon om opplæringsdelen i ph.d.-programmet er regulert av egne "Retningslinjer for beregning av studiepoeng i PhD-graden", som du finner her under Reglement og retningslinjer

 

Informasjon til eksterne kandidater

Ph.d.-kandidater som er tatt opp i ph.d.-program på en annen norsk eller nordisk institusjon (NorDoc-medlemmer), eller ansatte ved samarbeidende helseforetak som ønsker å ta kurs ved Det medisinske fakultet, kan søke om dette. Plass på enkeltkurs kan innvilges forutsatt at søker fyller kravene til forkunnskap, samt at det er plass på kurset. Opptak til CCBIO sine emner høsten 2020 vil gå gjennom søknadsweb, som vil åpne ca 10. august og ha frist 1. september. Søknadsskjema for andre ph.d.-emner finnes under skjema og avtaler. Søknad må være mottatt av Det medisinske fakultet innen fire uker før kursstart.