Hjem
Det medisinske fakultet

Forskerkurs

Her finner du en oversikt over ph.d.-kurs som tilbys

En oversikt over hvilke forskerkurs som finnes ved fakultetet finner du her: Samlet oversikt over forskerkurs ved MED

 

Kurs på masternivå

I den valgfrie delen kan kurs på masternivå godkjennes som støttekurs på doktorgradsnivå, forutsatt at kursene ikke inngår i mastergraden. For informasjon om masterkurs ved Universitetet i Bergen, se Studentportalen. For en oversikt over masterkurs som tilbys ved Senter for internasjonal helse se her

Retningslinjer for beregning av studiepoeng

Utfyllende informasjon om opplæringsdelen i ph.d.-programmet er regulert av egne "Retningslinjer for beregning av studiepoeng i PhD-graden", som du finner her under Reglement og retningslinjer

 

Informasjon til eksterne kandidater

Ph.d.-kandidater som er tatt opp i ph.d.-program utenfor UiB, og som ønsker å ta kurs ved UiB, kan søke om dette.  Plass på enkeltkurs kan innvilges forutsatt at søker fyller kravene til forkunnskap, samt at det er plass på kurset. Søknadsskjema finnes under skjema og maler. Søknadsskjema må være mottatt av Det medisinsk-odontologiske fakultet innen fire uker før kursstart. 

Andre som ønsker å ta forskerkurs, men som ikke er tatt opp i et ph.d.-program, henvises til å søke om ordinær hospitantstudierett innen 1. juni for høstsemesteret, eller 1. desember for vårsemesteret.