Hjem
Det medisinske fakultet

Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag

 

Fra og med 1. januar 2013 ligger ledelse og sekretariatsfunksjonen for det nasjonale publiseringsutvalget ved NTNU.

Leder: Siv Mørkved

Sekretær: May Britt Kjelsaas

 

Nasjonalt publiseringsutvalg for medisinske fag består av oppnevnte medlemmer og varamedlemmer fra hvert samarbeidsorgan i tillegg til observatører.
Utvalget er autonomt og fremmer forslag/innspill til relevante aktører.
Utvalget rapporterer til Dekanmøtet i medisin (prodekangruppen forskning), og forholder seg til de fire regionale helseforetakene og de fire medisinske fakultetene. Utvalget samarbeider med UHRs Nasjonale publiseringsutvalg og sekretariat.

Nasjonalt Publiseringsutvalg for medisinske fag (UHR)