Hjem
Det medisinske fakultet

Programutvalg for internasjonal helse/oral sciences

Nedlagt og erstattet av Programutvalg for global helse. Referat fra før 2016 er tilgjengelig.

Hovedinnhold

 

Leder: Karen Marie Moland

Sammensetning av Programutvalg for internasjonal helse/oral sciences:

Medlemmer (10): Leder og to representanter fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, en representant fra Institutt for klinisk odontologi, en representant fra Klinisk institutt 1, en representant fra Klinisk institutt 2, en representant fra Institutt for biomedisin og tre studentrepresentanter. 

Sekretærfunksjon: Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Deltagende institutt: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Institutt for klinisk odontologi, Klinisk institutt 1, Klinisk institutt 2 og Institutt for biomedisin.

Studieprogram:

  1. Master i internasjonal helse
  2. Master`s programme in Oral science

Spesifikke oppgaver: Fungere som opptakskomite til masterprogrammene. Fakultetet har det formelle opptaksansvaret.