Hjem
Det medisinske fakultet

Prosedyrer i utdanningssaker ved Det medisinske fakultet

Lokale prosedyrar for å søkje om permisjon frå studia, fritak, innpassing og godkjenning av fag og prosedyrar vedrørande klage på eksamen ved Det medisinske fakultet.

Hovedinnhold

Spørsmål?

Ta kontakt med info.med@uib.no dersom du har spørsmål om prosedyrer i utdanningssaker ved Det medisinske fakultet.