Hjem
Det medisinske fakultet

Foto- og tegneseksjonen

Det medisinske fakultet har en egen foto- og tegneseksjon. Seksjonen kan tilby et bredt spekter av tjenester innenfor fotografering, digital redigering og videoproduksjon til undervisningsformål m.m.

Foto- og tegneseksjonen består av to personer. De ansatte er delvis samlokalisert med fakultetsadministrasjonen i Haukelandsveien 28 og delvis lokalisert i Årstadveien 19 (Odontologibygget).
 

Kontakt foto- og tegneseksjonen

Anne Sidsel Herdlevær, forskningstekniker (60 %)
Fotograf
55 58 68 40

Jørgen Barth, seniorforskningstekniker (50 %)
Fotograf
55 58 65 45

 

Tjenester og priser

Foto- og tegneseksjonen sine tjenester vil bli fakturert etter gjeldende satser for eksterne brukere.