Hjem
Det medisinske fakultet

Opptak til studier ved Det medisinske fakultet

Student som skriver
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Grunnstudier

Opptak til profesjonsstudiet i medisin, integrert master i farmasi og odontologi samt bachelorprogram i human ernæring og tannpleie skjer gjennom Samordna Opptak

Mastergrad

Opptak til masterprogram ved fakultetet søkjer du igjennom SøknadWeb

Andre studierettar

Det er mogleg å søkje om hospitant- og poststudierett ved Det medisinske fakultetet.