Hjem
Det medisinske fakultet

Programutvalget for forskerutdanning

Programutvalget skal blant annet sikre faglig koordinering og kvalitetsutvikling av opplæringsdelen i forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet.

Programutvalg for forskerutdanning har følgende sammensetning våren 2020:

• Leder: Marit Øilo (prodekan for forskerutdanning)

• Leder av forskerlinjen for medisin- og odontologistudenter: Anne Berit Guttormsen (K1)

• Leder av komiteen for grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning: Petur Benedikt Juliusson (K2)

• 1 leder av forskerskole: TBA

• 2 vitenskapelig tilsatte: Thorkild Tylleskär (IGS) og Camilla Krakstad (K2)

• 2 doktorgradskandidater: TBA

• 2 studenter: Madeleine Myrvold og Linda Yi Yan Xu

 

Møteplan våren 2020

  • 5. februar
  • 18. mars
  • 27. mai