Hjem

Det medisinske fakultet

Handlingsplaner og årsmeldinger

Handlingsplaner for formidling, forskerutdanning, forskning, innovasjon og utdanning ved Det medisinske fakultet for perioden 2018 - 2022.

Her finner du handlingplaner for formidling, forskerutdanning, forskning, innovasjon og utdanning ved Det medisinske fakultet. Du finner også årsmeldinger for forskning, forskerutdanning og utdanning.