Hjem
Det medisinske fakultet

Akademisk kalender for studenter

Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar i løpet av studieåret.

Høstsemesteret 2019

August

12. august: Semesterstart

15. august: Søknadsfrist for poststudierett for studenter som har avlagt en grad i vårsemesteret. Søknad gjennom Søknadsweb.

September

1. september: Frist for å godkjenne utdanningsplan for høstsemesteret

1. september: Frist for å betale semesteravgift
---> Betalingsinformasjon er tilgjengelig på Studentweb

1. september: Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen

1. september: Søknadsfrist for utveksling 
---> Gjeld for utveksling i vårsemesteret

1. september: Frist for innlevering av politiattest
---> Nye studenter: Alle nye studenter

 

Desember

1. desember: Timeplanen for vårsemesteret er tilgjengeleg på informasjonssida til det enkelte emne 

---> Søk opp emne på uib.no

1. desember: Publisering av eksamensplan og litteraturlister for vårsemesteret

1. desember: Frist for søknad om hospitantstudierett i vårsemesteret

9. desember: Studentweb åpner for semesterregistrering for vårsemesteret

 

Vårsemesteret 2020

Januar

6. januar: Semesterstart.   Elektiv periode de fire første ukene av vårsemesteret for kullene MED14, MED15, MED16 og MED17 på Medisinstudiet

15. januar: Søknadsfrist for poststudierett for studenter som har avlagt en grad i høstsemesteret. Søknad gjennom Søknadsweb.

 

Februar

1. februar: Frist for å semesterregistrere seg

1. februrar: Frist for å betale semesteravgift

1. februrar: Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen

1. februar: Søknadsfrist for utveksling  ---> Gjelder for utveksling i høstsemesteret

10. februar: Åpen dag - arrangement for elever i den videregående skole

Mars

5. mars: Fagkritisk dag

 

April

15. april: Søknadsfrist for opptak til masterprogram

15. april: Søknadsfrist Samordna opptak

 

Juni

1. juni: Timeplanen for høstsemesteret er tilgjengeleg på informasjonssiden til det enkelte emne 

---> Søk opp emnene på uib.no

1.juni: Publisering av eksamensplan og litteraturlister for høstsemesteret

1.juni: Frist for å søke hospitantstudierett for høstsemesteret

15. juni: Studentweb åpner for registrering for eksisterende studenter

19. juni: Siste undervisingsdag før sommeren. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli avholdt eksamen etter 19. juni

19. juni: Avsluttingsseremoni for avgangskull---> Medisin, odontologi og tannpleie

Juli


1. juli: Timeplanen for høstsemesteret viser i kalenderen på MittUiB---> Semesterregistringen må være fullført på Studentweb