Hjem
Det medisinske fakultet

Akademisk kalender for studenter

Her finn du oversikt over viktige datoar og fristar i løpet av studieåret.

Hovedinnhold

Høstsemesteret 2021

August

16. august: Semesterstart

15. august: Søknadsfrist for poststudierett for studenter som har avlagt en grad i vårsemesteret. Søknad gjennom Søknadsweb.

September

1. september: Frist for å godkjenne utdanningsplan for høstsemesteret

1. september: Frist for å betale semesteravgift
---> Betalingsinformasjon er tilgjengelig på Studentweb

1. september: Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen

1. september: Søknadsfrist for utveksling 
---> Gjeld for utveksling i vårsemesteret

1. september: Frist for innlevering av politiattest
---> Nye studenter: Alle nye studenter

Desember

1. desember: Timeplanen for vårsemesteret er tilgjengeleg på informasjonssida til det enkelte emne 

---> Søk opp emne på uib.no

1. desember: Publisering av eksamensplan og litteraturlister for vårsemesteret

1. desember: Frist for søknad om hospitantstudierett i vårsemesteret

13. desember: Studentweb åpner for semesterregistrering for vårsemesteret

 

Vårsemesteret 2022

Januar

3. januar: Semesterstart.   Elektiv periode de fire første ukene av vårsemesteret for kullene  MED16, MED17, MED18  og MED19 på Medisinstudiet og kull 21 på Master i klinisk ernæring

15. januar: Søknadsfrist for poststudierett for studenter som har avlagt en grad i høstsemesteret. Søknad gjennom Søknadsweb.

Februar

1. februar: Frist for å semesterregistrere seg

1. februrar: Frist for å betale semesteravgift

1. februrar: Frist for å søke om tilrettelegging ved eksamen

1. februar: Søknadsfrist for utveksling  ---> Gjelder for utveksling i høstsemesteret

Mars

10. mars: Fagkritisk dag

April

15. april: Søknadsfrist for opptak til masterprogram

15. april: Søknadsfrist Samordna opptak

Juni

1. juni: Timeplanen for høstsemesteret er tilgjengeleg på informasjonssiden til det enkelte emne 

---> Søk opp emnene på uib.no

1.juni: Publisering av eksamensplan og litteraturlister for høstsemesteret

1.juni: Frist for å søke hospitantstudierett for høstsemesteret

20. juni: Studentweb åpner for registrering for eksisterende studenter