Hjem
Det medisinske fakultet

MFU - Medisinsk Fagutvalg

Studentenes faglige utvalg ved UiB.

Medisinsk Fagutvalg er en lovpålagt studentrådsorganisasjon for medisinstudenter ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. MFU arbeider for kvalitetssikring av undervisning og eksamen, flere lesesalplasser og en bedre studiehverdag for studentene. Skoleåret 2011/2012 er MFU også ansvarlige for drift av skaputleie ved Bygg for Biologiske Basalfag (BBB).

MFU er representert i de fleste styrer på fakultetet, både instituttstyrer, Programutvalg for medisin (PUM), Studentutvalg (SU) og Fakultetstyret.

For å melde inn saker til MFU, bruk kontaktskjemaet på nettsiden, eller send en mail til mfu@uib.no.