Hjem
Det medisinske fakultet

Spørsmål om utveksling?

Har du spørsmål om utveksling ved Det medisinskke fakultet? Ta kontakt!

Medisin: Utreisende studenter
Sigrún Stefnisdottir
E-post: Sigrun.Stefnisdottir@uib.no
Telefon: 55 58 61 46

Medisin: Innreisende studenter
Marte Nørve Årvik         
E-post: marte.arvik@uib.no
Telefon:  55 58 63 58

Odontologi og tannpleie
Karen Lovise Valsø Brinch
E-post: karen.brinch@uib.no
Telefon: 55 58 67 56

Farmasi
Marte Nørve Årvik
E-post:Marte.Arvik@uib.no
Telefon: 55 58 63 58

Ernæring
Sigrún Stefnisdottir
E-post: Sigrun.Stefnisdottir@uib.no
Telefon: 55 58 61 46 

Masterprogram i biomedisin
Stian Krog
E-post: Stian.Krog@uib.no
Telefon: 55 58 64 39