Hjem
Det medisinske fakultet

Endelig godkjenning/innpassing

Etter avsluttet delstudium i utlandet bør du snarest mulig søke fakultetet om en endelig godkjenning og innpassing av studiene fra utlandet i graden din ved fakultetet.

Hovedinnhold

Frist for å søke om endelig godkjenning av delstudium i utlandet er en måned etter retur til Norge. Søknadsskjemaet finner du her. 

Søknaden din vil ikke bli ferdigbehandlet før du har levert karakteruskrift og studentrapport.

 

Karakterutskrift

Original karakterutksrift fra universitetet du har vært på utveksling til vises i Informasjonssenteret ved fakultetet, eller sendes til Det medisinske fakultet, PB 7804, 5020 Bergen (merk "Karakterutskrift utveksling").  I noen tilfeller vil fakultetet motta karakteruskriften direkte fra universitetet du har vært på utveksling til.

 

Studentrapport

Du må levere en fyldig rapport fra oppholdet med fokus på nytteverdi for fremtidige studenter, fagmiljø og administrasjon. Denne rapporteren leveres i UiB sin database for studentrapporter.

Erasmus-studenter vil også bli bedt om å rapportere fra oppholdet i en egen Erasmus-database. Du vil få en lenke til denne til din student e-post.

 

Godkjenning og Lånekassen

Du må søke om endelig godkjenning for at studieoppholdet ditt i utlandet skal inngå i graden din ved UiB. Dette er også viktig for at Lånekassen skal kunne hente inn informasjon om antall avlagte studiepoeng.