Hjem
Det medisinske fakultet

Regelverket

Her finner du lovteksten i Helseforskningsloven samt en veileder til loven som er publisert av Helse- og omsorgsdepartementet

Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
(ekstern lenke, åpnes i nytt vindu)

Veileder til Helseforskningsloven
(pdf-fil)

Sentrale forskrifter knyttet til Helseforskningsloven
(ekstern lenke, åpnes i nytt vindu)