Hjem
Det medisinske fakultet

Forhåndsgodkjenning

Delstudiet i utlandet må være faglig forhåndsgodkjent som en del av studiet ditt ved UiB før du reiser ut

Hovedinnhold

Delstudiet i utlandet skal kunne gå inn i graden din ved UiB, og godkjenning av utenlandsoppholdet er nødvendig for å unngå å bli forsinket i studiene. Utvekslingsoppholdet må derfor være faglig forhåndsgodkjent som en del av utdanningsplanen din på studieprogrammet før du reiser ut.

Også Lånekassen krever at du har en slik forhåndsgodkjenning for at du skal kunne få støtte for et delstudium i utlandet.

 

Når søker jeg om forhåndsgodkjenning?

Utvekslingopplegget ved en rekke universiteter som fakultetet har avtaler med, har allerede blitt faglig godkjent av fagmiljøene. Ved å lese om utvekslingsavtalene kan du se om utvekslingsopplegget ditt allerede har blitt godkjent. 

Selv om utvekslingsopplegget har blitt godkjent tidligere, må du søke om forhåndsgodkjenning. Unntaket er studenter på tannpleier- og odontologistudiet, som ikke behøver søke om forhåndsgodkjenning.

 

Hvordan søker jeg om forhåndsgodkjenning?  

Før du søker, undersøk om vertsuniversitetet tilbyr emner som sammenfaller med emner i studieplanen hjemme. Bruk en oppdatert "curriculum" fra vertsuniversitetet og sammenlign med studieplanen for ditt studieprogram. 

Vi anbefaler at du søker om forhåndsgodkjenning samtidig som du søker om delstudium i utlandet, eller så tidlig som mulig i søknadsprosessen.

Hvis studieopplegget ikke har blitt faglig godkjent tidligere, vil fakultetet sende søknaden om forhåndsgodkjenning til fagmiljøene for en faglig vurdering.

Søknadsskjemaet finner du her.

 

Når du kommer hjem igjen

Når du har gjennomført studiene i utlandet, må du huske å søke om endelig godkjenning