Hjem
Det medisinske fakultet

Rapport fra Arbeidsgruppe 3

Utredning om lærings- og vurderingsformer i ny studieplan i medisin

Hovedinnhold

Arbeidsgruppe 3 sin rapport ble lagt frem for arbeidsgruppene og styringsgruppen i et felles stormøte om ny studieplan som ble arrangert på Studentsenteret torsdag 17. januar 2013.

Les hele rapporten her.