Hjem

Det medisinske fakultet

Personvern - Personopplysninger til forskning

Informasjon om regelverk, kvalitetssystemer og internkontroll for helseforskningsprosjekter som benytter helseopplysninger og personopplysninger.

Helseforskningslovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning og gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger.
 

Forskning på pasient- og helseopplysninger til andre formål, for eksempel samfunnsvitenskapelige formål, reguleres av Personopplysningsloven og er meldepliktige til personvernombudet.


I noen tilfelle kan det også være nødvendig med konsesjon fra Datatilsynet. Kvalitetssikringsprosjekter som er omfattet av Helsepersonelloven skal også meldes til personvernombudet.

 

Kvalitetssystemer og internkontroll ved Det medisinske fakultet - Medisinsk og helsefaglig forskning og behandling av personopplysninger (PDF)
 

Retningslinjer for oppfølging av UiBs kvalitetssystem og behandling av personopplysninger i forskning ved Det medisinske fakultet (PDF)

 

Kvalitetssystemer - Regelsamlingen ved UiB


Søknad til REK

På REK sine nettsider finner du all nødvendig informasjon om søknadsprosessen.

 

Melding til personvernombudet

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) er personvernombud for Universitetet i Bergen. NSD har et eget meldeskjema for innmelding av prosjekter, og på deres hjemmeside finner du nødvendig informasjon om meldeprosessen.