Hjem
Det medisinske fakultet

Serviceavtale mellom studentene (MOSU) og Informasjonssenteret – Versjon 1.0

Serviceavtale mellom fakultetet og MOSU inngått 02.12.2009. Revidert 07.11.2013.

Mål for oppgaven

 • Et velfungerende informasjonssenter som hjelper studentene til å ta riktige valg i sin studiesituasjon

Hva avtalen omfatter

 • Oversikt over hvilke tjenester studentene kan forvente av Informasjonssenteret
 • Oversikt over hva Informasjonssenteret kan forvente av studentene

Hvem avtalen omfatter

 • Informasjonssenteret (de som bemanner Informasjonssenteret)
 • Studieseksjonen ved fakultetet
 • Studentene

Hva kan studentene forvente av Informasjonssenteret

 • At det gis nøyaktig og oppdatert informasjon om aktuelle saker som har konsekvenser for studentene
 • At det gis svar på alle på e-post sendt til info@mofa.uib.no
 • At det gis tilbud og informasjon om ulike veiledningstilbud
 • At det gis hjelp til effektiv bruk av Mitt UiB, UiBs nettsider og StudentWeb
 • At det gis veiledning ved utfylling og innlevering av søknadsskjemaer
 • At det attesteres rett kopi (maks 5. eks.)
 • At det gis generell informasjon om studieplaner, emner, eksamensplaner, undervisningsåret og regelverk for de ulike studentgruppene
 • Utsteding av bekreftelse på studentstatus
 • At det gis veiledning på spørsmål om utvekslingsmuligheter for alle studentgrupper
 • Utlevering av legemiddelhåndbok og felleskatalog
 • Studenthytte: oppbevaring av bok for påmelding/reservasjon, utlevering av nøkler.
 • Koordinerer semesterstart (for nye studenter): Registrering/semesteravgift, Politiattest innlevering, Spørsmål om studieplaner og reglement, Studentkort, informere om prosedyre for adgang, tapt kort og glemt kode
 • Utlevering av ulike relevante skjema
 • Oversikt over kulltillitsvalgte

Hva fakultet kan forvente av studentene

 • At studentene er kjent med utdanningsplanen del I (UiBs serviceavtale) og del II (egen utdanningsplan)
 • At studentene er kjent med og overholder gjeldende reglement og etterkommer enkeltvedtak fra fakultet/institutt/klinikk
 • At de benytter seg av sin mulighet til å gi tilbakemeldinger på studieforholdene gjennom evalueringer og tillitsvervsapparatet
 • At studentene aktivt bruker Mitt UiB og leser student e-post jevnlig, jf UiBs serviseavtale