Hjem
Det medisinske fakultet

Sykehjemmet som arena for fagutvikling og forskning

UiB og Bergen kommune arrangerer konferanse om sykehjemsmedisin 6. og 7. februar.

Konferansen tar opp både konkrete tema innen eldremedisin og tema knyttet til innføring av Samhandlingsreformen og de kravene som vil bli stilt til kommunene i den forbindelse.

 

Les mer på Bergen kommune sine sider og  kongressens hjemmeside