Hjem
Det medisinske fakultet

Forskerlinjen gir yngre doktorander

Når Jobin Varughese disputerer 12. april, er det som en av de yngste medisinerne i landet. Forskerlinjen kan ta noe av æren.

Hovedinnhold

Siden forskerlinjens oppstart i 2002, har inntil 10 prosent av medisinerstudentene fått muligheten til å forske ved siden av studiene. Studentene har et forskningsprosjekt med veileder, og tar permisjon fra studiene for å ta ett fulltidsår med forskning. I tillegg jobber de 20 prosent ekstra med forskning mens de følger vanlig studieprogresjon gjennom resten av studiet. Forskningen skal munne ut i en artikkel, og kan bli starten på en doktorgrad. Siden 2010 har Forskerlinjen også blitt et tilbud til odontologistudenter ved UiB.

 

Kortere tid mellom grunnutdanning og disputas

Frem til 2011 har 56 studenter fullført forskerlinjen. Av disse har 34 studenter fortsatt på ph.d.-programmet, det vil si hele 60 % av studentmassen. Mange av disse har gått rett fra medisinstudiet til ph.d.-programmet, noe som gir yngre doktorander.

9 tidligere forskerlinjestudenter har allerede fullført ph.d.-graden, og flere nærmer seg innlevering og disputas, blant andre Jobin Varughese, som etter fullført forskerlinje ble stipendiat ved Institutt for kirurgiske fag. Når han disputerer 12. april, er det bare ti måneder etter at han fullførte medisinerstudiet. Forskerlinjen gir en tidlig start på forskningskarrieren, og fordi de allerede er godt i gang med prosjektet, de fleste har en artikkel publisert allerede i det de tas opp på ph.d.-programmet, bruker de gjennomsnittlig noe kortere tid på ph.d.-graden enn andre doktorgradskandidater. 

 

Les intervju med Jobin Varughese i Bergens Tidende (publisert 28.03.12) 

Er Forskerlinjen noe for deg? Finn ut mer om Forskerlinjen på våre nettsider