Hjem
Det medisinske fakultet

Invitasjon til seminar om legerollen

Professor Eric Cassel er indremedisiner, etiker, filosof, gourmetkokk, møbelsnekker og forfatter. 21. og 22. november kommer han til Bergen.

What is doctoring? Professionalism and caring for the patient in modern medicine - Et seminar om legerollen med Eric Cassell 21. og 22. november 2013


Arrangør:
Det medisinsk-odontologiske fakultet og Filosofisk Poliklinikk
Sted:
Auditorium 3 i Jusbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Dragefjellet
Tid: 9-16


Seminaret er gratis for fakultetets ansatte, for medisinstudenter og for leger i Helse Bergen og i primærhelsetjenesten. Andre helseprofesjoner er også velkomne så langt plassen rekker. Søkes godkjent som tellende kurstimer.


Påmelding
: rita.helland@igs.uib.no innen 20. september.
Oppgi navn, yrke, tittel og institusjon.


Professor Eric Cassell er utdannet indremedisiner og har 40 års erfaring som lege i New York. Han er kliniker, etiker, filosof, gourmetkokk og møbelsnekker og har utgitt åtte bøker om legerollen. «The nature of suffering and the goals of medicine» er utropt til en av de viktigste bøker om legens oppgaver i høyteknologiske samfunn, og er oversatt til en rekke språk. I 2005 fikk Cassell “The Lifetime Achievement Award” fra the American Society of Humanities and Bioethics.

Les portrettintervju i Tidsskriftet 

Som kliniker har Cassell møtt titusener av mennesker, mange av dem svært syke. Medisinens tilbud til pasientene er ikke så godt som det kunne være, sier Cassell. I hele sitt virke har han søkt klarere forståelse av hva mennesket er, hva mennesker trenger i møte med sykdom og lidelse, og hvordan legen som hjelper kan bidra – med klokskap, medmenneskelighet og vel anvendt fagkunnskap. Det er i disse spørsmålene klinisk medisin må søke sin profesjonalitet.

Seminaret vil dreie seg om syke menneskers behov og legerollens muligheter og fallgruver, med fokus på hva «profesjonalitet» skal bety i medisinen. Dette er tema for Cassells siste bok "The nature of healing. The modern practice of medicine" (Oxford Univ press 2012). Cassell trekker her sammen trådene fra sitt lange liv som medisinsk praktiker og tenker. Hans budskap er at profesjonell kompetanse i å forstå pasienten som person, i en livssituasjon, er nødvendig for at medisinsk teknologi skal fylle sin funksjon og gi folk bedre liv.


Program

Seminaret starter kl 9 presis begge dager, og varer til kl 16, med en times lunsj som deltakerne kan kjøpe i kantinen.

Som deltaker vil du få en innføring som ikke forutsetter at du har lest boken. Språket er engelsk. Det kommer kjente forelesere fra England, Nederland, Sverige, Tyskland og Norge for å kritisk diskutere Eric Cassells idéer om legerollen og faget. Seminaret vil i stor grad bestå av dialog, med gode pauser og rikelig tid til spørsmål og innspill fra salen.


Stikkord for øktene:

 • Overview of Eric Cassell’s model of doctoring
 • The modern medical paradigm
 • Sickness
 • Function and well-being
 • The lived body
 • The person
 • Meaning and interpretation
 • Listening
 • Clinical wisdom
 • Implications for professional development and education
 • Identifying barriers to change – psychological, cultural, practical

Seminaret er et ledd i medisinsk-odontologisk fakultets arbeid med ny studieplan, i samarbeid med Filosofisk Poliklinikk.

 

Arne Tjølsen                                                           Edvin Schei

Visedekan for undervisning                              Leder Filosofisk Poliklinikk