Hjem
Det medisinske fakultet

Stress øker ikke risikoen for multippel sklerose

I motsetning til hva man tidligere har trodd, er stress ikke forbundet med økt sannsynlighet for å utvikle den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS).

Hovedinnhold

Professor Trond Riise ved Institutt for samfunnsmedisinske fag publiserer i disse dager forskningsresultater som viser at stress ikke øker sannsynligheten for å utvikle MS. Resultatene publiserers i Neurology, tidsskriftet til American Academy of Neurology, og forskningen er utført i samarbeid med forskere på Harvard School of Public Health.

- Det har vært kjent at stressende hendelser kan øke risikoen for akutte forverringsepisoder, men man har ikke visst om de også kunne utløse selve sykdommen, sier Riise.

Langtidsstudie på sykepleiere

Forskerne har studert to grupper kvinnelige sykepleiere, fra den amerikanske Nurses’ Health Study. Den første gruppen sykepleiere, 121 700 kvinner mellom 30 og 55 år, ble fulgt fra 1976. Den andre gruppen, 116 671 sykesøstre mellom 25 og 42 år, ble fulgt fra 1989. Deltakerne ble bedt om å rapportere generelt stressnivå hjemme og på jobb, også fysisk og seksuelt misbruk i barndommen og ungdommen. I den første gruppen, hadde 77 kvinner utviklet MS innen 2005. I den andre gruppen, som var noe mindre og ble fulgt i kortere tid, hadde 292 personer utviklet sykdommen frem til 2004.

Etter å ha kontrollert for faktorer som alder, etnisitet, fødested, kroppsmasseindeks ved atten års alder og røyking, har forskerne bak studien funnet at alvorlig stress hjemme eller på arbeidsplassen ikke økte risikoen for å utvikle MS. Det ble heller ikke funnet signifikant økt risiko for MS blant de som rapporterte om alvorlig fysisk eller seksuelt misbruk i barndom eller ungdom.

Riise er fornøyd med at studien ga så entydige resultater, men mener at det likevel fortsatt trengs fremdeles mer forskning for fullstendig å kunne utelukke at stress har betydning for at man skal utvikle MS.

 

Les også artikkel i På Høyden

Selve artikkelen finner du her: http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0b013e31821d74c5