Hjem
Det medisinske fakultet

Suppleringsfrist for utveksling våren 2014

1. september er frist for å søke om utveksling våren 2014 i suppleringsopptaket.

Hovedfristen for å søke om utveksling våren 2014 var 1. februar 2013. Nå kan du søke om utveksling gjennom et suppleringsopptak, hvor eventuelle restplasser fordeles.Søknad om utveksling skjer online gjennom søknadsweb. Søknadsfristen er 1. september.

 


For informasjon, les følgende nettside nøye:
http://www.uib.no/mofa/utdanning/utveksling
              

 

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon og veiledning om utveksling på ditt studieprogram:

Ernæring: Guro Akre (Guro.Akre@mofa.uib.no)

Farmasi: Marte Nørve Årvik (Marte.Arvik@mofa.uib.no)

Tannpleie og odontologi: Gry Ane Vikanes Lavik (Gry.Lavik@iko.uib.no)

Medisin: Ane Brorstad Mengshoel (Ane.Mengshoel@mofa.uib.no)